Sokolstwo

Temat sokolstwa przybliża Piotr Tengowski -  były wiceprezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Nowym Sączu.