Instytucja

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - instytucja istniejąca od 1975 roku - do 1998 w województwie nowosądeckim jako Wojewódzki Ośrodek Kultury - a od 1999 jako samorządowa instytucja kultury, wyodrębniona pod względem prawnym i ekonomicznym, której organizatorem jest Województwo Małopolskie.

Podstawowe dokumenty

Informacje o obowiązujących w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ zarządzeniach, regulaminach, statutach oraz strategiach rozwoju.
Złączone dłonie czterech osób

Kim jesteśmy

Stanowimy zespół ludzi, którym udało się przekształcić przeciętny, typowy dla połowy lat siedemdziesiątych XX wieku ośrodek kultury w jedną z najbardziej znaczących i prężnie rozwijających się instytucji w południowej Polsce.
Budynek Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ nocą

Nasze gniazdo

Siedzibą Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ jest historyczny budynek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Nowym Sączu, którego dzieje od momentu oddania do użytku 8 listopada 1892 r. związane były ściśle z historią miasta, regionu, z przemianami politycznymi kraju.
Stara mapa świata

Nasza misja

Naszą misję odzwierciedlają cztery główne kierunki działań: ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, inspiracja aktywnych form udziału w kulturze, kształtowanie kompetencji kulturowej, promocja dziedzictwa Małopolski w kontekście kulturowym Karpat.
Dziecko trzyma przed sobą mapę.

Nasze oddziały

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ to zabytkowy budynek Towarzystwa Gimnastycznego. Mieści się w nim Kino SOKÓŁ oraz Galeria Sztuki SOKÓŁ. Instytucja posiada również oddziały: Galerię Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, Galerię Sztuki BWA JATKI oraz Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich.
Wielkie cztery puzzle

Nasi partnerzy

Nasz zespół stanowi grupa około siedemdziesięciu osób. Współpracowaliśmy i wciąż współpracujemy z grupą naukowców i specjalistów z zakresu kultury ludowej, wspierającą nasze działania dotyczące ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego (m.in. Mirosława Bobrowska - etnochoreograf, Aleksandra Szurmiak-Bogucka - etnomuzykolog, Janina Kalicińska - etnochoreograf), Krystyna Kwaśniewicz – etnograf, prof. Józef Kąś – dialektolog). Wspaniali fachowcy prowadzą zajęcia ze studentami Studium Folklorystycznego i Studium Kapelmistrzowskiego przy MCK SOKÓŁ.
Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Nowym Sączu. Przełom XIX wieku.

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ

Powstało w 1867 roku we Lwowie. Tam też - korzystając z tolerancyjnej polityki austriackiego zaborcy - mieścił się Główny Zarząd „Sokoła”, zwany „Macierzą”. Formalnie „Sokół” był stowarzyszeniem sportowym, z przewagą dyscyplin gimnastycznych. Ale głównym zadaniem „Sokoła”, preferowanym jakby na konspiracyjnym marginesie, była praca społeczno-wychowawcza o silnym zabarwieniu patriotycznym i religijnym.