Kontakt - Pracownicy

Biura czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

   

Oddział Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Liliana Olech

tel. +48 18 448 26 28

e-mail: l.olechmcksokol.pl

Stanowisko

Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ; główny specjalista ds. upowszechniania sztuki profesjonalnej

Oddział Galeria Sztuki BWA JATKI

Anna Dziubas

tel. +48 18 266 94 82

e-mail: a.dziubasmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Galerii Sztuki BWA JATKI

Jacenta Kowalska

tel. +48 18 266 94 82

e-mail: j.kowalskamcksokol.pl

Stanowisko

Referent ds. administracyjnych

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Ewa Rams

tel. +48 18 534 06 63

e-mail: e.ramsmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ; główny specjalista ds. organizacji wystaw

Sylwia Kielusiak

tel. +48 18 534 06 64

e-mail: s.kielusiakmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. edukacji

Aleksandra Anzel

tel. +48 18 44 82 607

e-mail: a.anzelmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. edukacji

Urszula Modliborek

tel. +48 18 534 06 79

e-mail: u.modliborekmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. organizacji wystaw

Sekcja Muzyki i Teatru | Oddział Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Mira Wiktorowska

tel. +48 18 448 26 30

e-mail: m.wiktorowskamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. upowszechniania muzyki i teatru – kierownik Sekcji Muzyki i Teatru

Agata Łopalewska

tel. +48 18 534 06 62

e-mail: a.lopalewskamcksokol.pl

Stanowisko

Koordynator dostępności; pełnomocnik Dyrektora ds. wdrażania programów dla osób z niepełnosprawnościami

Katarzyna Kożuch

tel. +48 18 448 26 51

e-mail: k.kozuchmcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. upowszechniania muzyki i teatru

Oddział Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Małgorzata Broda

tel. +48 18 443 43 07

e-mail: m.brodamcksokol.pl

Stanowisko

Dyrektor Oddziału Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich; główny specjalista – koordynator projektów

Sekcja Dziedzictwa Kulturowego Nowy Sącz | Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Jadwiga Adamczyk

tel. +48 18 448 26 25

e-mail: j.adamczykmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Sekcji Dziedzictwa Kulturowego Nowy Sącz; główny specjalista ds. muzyki ludowej

Monika Kurzeja

tel. +48 18 448 26 46

e-mail: m.kurzejamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Beata Rompała

tel. +48 18 534 06 85

e-mail: b.rompalamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. upowszechniania kultury ludowej

Aleksander Smaga

tel. +48 18 448 26 26

e-mail: a.smagamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. muzyki

Marta Smólczyńska

tel. +48 18 448 26 24

e-mail: m.smolczynskamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. edukacji, sztuki ludowej i rzemiosła

Sekcja Dziedzictwa Kulturowego Ludźmierz | Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Paulina Kowalczyk

tel. +48 18 534 06 77

e-mail: p.kowalczykmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. administracyjnych

Andrzej Mastalski

tel. +48 18 534 06 77

e-mail: a.mastalskimcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. obsługi techniczno-informatycznej

Sekcja Współpracy Karpackiej | Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Małgorzata Broda

tel. +48 18 443 43 07

e-mail: m.brodamcksokol.pl

Stanowisko

Dyrektor Oddziału Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich; główny specjalista – koordynator projektów

Monika Batko

tel. +48 18 534 06 72

e-mail: m.batkomcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. funduszy pomocowych

Magdalena Paszek

tel. +48 18 534 06 72

e-mail: m.paszekmcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. promocji kultur karpackich

Dział Animacji i Promocji

Ewa Mrózek

tel. +48 18 448 26 52

e-mail: e.mrozekmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Animacji i Promocji; główny specjalista ds. marketingu - Kierownik Sekcji Marketingu i Promocji

Sekcja Marketingu i Promocji | Dział Animacji i Promocji

Ewa Mrózek

tel. +48 18 448 26 52

e-mail: e.mrozekmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Animacji i Promocji; główny specjalista ds. marketingu - Kierownik Sekcji Marketingu i Promocji

Agnieszka Chronowska

tel. +48 18 448 26 39

e-mail: a.chronowskamcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. mediów społecznościowych

Joanna Raczek-Baran

tel. +48 18 448 26 36

e-mail: j.raczekmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. grafiki i poligrafii

Anita Serafin

tel. +48 18 448 26 53

e-mail: a.serafinmcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. marketingu i promocji

Klaudia Tokarczyk

tel. +48 18 534 06 60

e-mail: k.tokarczykmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. sponsoringu, marketingu i promocji

Małgorzata Wojdylak-Ogorzały

tel. +48 18 448 26 40

e-mail: m.wojdylakmcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. marketingu, promocji i reklamy

Sekcja Animacji Kultury i Wydarzeń | Dział Animacji i Promocji

Małgorzata Mikulska

tel. +48 18 448 26 56

e-mail: m.mikulskamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. animacji kultury; Kierownik Sekcji Animacji Kultury i Wydarzeń

Edyta Giza

tel. +48 18 448 26 41

e-mail: e.gizamcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. animacji kultury

Arleta Kmiecik

tel. +48 18 44 82 649

e-mail: a.kmiecikmcksokol.pl

Stanowisko

Młodszy specjalista ds. animacji kultury

Zbigniew Kołodziej

tel. +48 18 448 26 38, +48 604 433 737

e-mail: z-kolodziejwp.pl

Stanowisko

Instruktor tańca towarzyskiego w KTT AXIS

Janusz Michalik

tel. +48 18 448 26 35

e-mail: j.michalikmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. animacji kultury i teatru

Ilona Stanaszek

tel. +48 14 626 07 61

e-mail: i.stanaszekmcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. teatru

Pracownia Audiowizualna | Dział Animacji i Promocji

Maksymilian Zięba

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: m.ziebamcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Pracowni Audiowizualnej; główny specjalista – realizator dźwięku

Karol Bednarek

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: k.bednarekmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista - realizator dźwięku / technik dźwięku

Kinga Ptak

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: k.ptakmcksokol.pl

Stanowisko

Dokumentalista - fotograf, montażysta video

Bartłomiej Wawrzyniak

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: b.wawrzyniakmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. dokumentacji i montażu video

Dział Sztuki Filmowej | Kino SOKÓŁ

Diana Kamykowska-Gacek

tel. +48 18 448 26 32

e-mail: d.kamykowskamcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Sztuki Filmowej; główny specjalista ds. programowania i organizacji działalności kina SOKÓŁ

Marta Witek

tel. +48 18 448 26 09

e-mail: m.witekmcksokol.pl

Stanowisko

zastępca kierownika Działu Sztuki Filmowej; główny specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Beata Lach

tel. +48 18 448 26 27

e-mail: b.lachmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Natalia Lisowska

tel. +48 18 448 26 50

e-mail: n.lisowskamcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Anna Turewicz

tel. +48 18 448 26 37

e-mail: a.turewiczmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Dział finansowo-księgowy

Mirosław Turek

tel. +48 18 448 26 14

e-mail: m.turekmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego i Zamówień Publicznych; główny specjalista ds. księgowych

Agata Stachoń

tel. +48 18 448 26 16

e-mail: a.stachonmcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca kierownika Działu Finansowo-Księgowego i Zamówień Publicznych; główny specjalista ds. księgowych

Urszula Chronowska

tel. +48 18 448 26 17

e-mail: u.chronowskamcksokol.pl

Stanowisko

Koordynator ds. finansowych projektów unijnych; główny specjalista ds. księgowych

Joanna Lorek

tel. +48 18 534 06 75

e-mail: j.lorekmcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Monika Kafel

tel. +48 18 448 26 19

e-mail: m.kafelmcksokol.pl

Stanowisko

Starszy referent ds. księgowych

Aneta Rembiasz

tel. +48 18 448 26 55

e-mail: a.rembiaszmcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. księgowych

Beata Kowalczyk

tel. +48 18 448 26 08

e-mail: b.kowalczykmcksokol.pl

Stanowisko

Referent ds. księgowych - kasjer

Dział logistyki

Andrzej Wańczyk

tel. +48 18 448 26 20

e-mail: a.wanczykmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Logistyki; kierownik administracyjny

Krzysztof Wolak

tel. +48 18 448 26 21

e-mail: k.wolakmcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca kierownika Działu Logistyki; starszy specjalista ds. administracyjnych

Dział ds. pracowniczych i obsługi kancelaryjnej

Urszula Zielińska

tel. +48 18 448 26 15

e-mail: u.zielinskamcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik działu; główny specjalista ds. pracowniczych i obsługi kancelaryjnej

Katarzyna Mordarska

tel. +48 18 448 26 10

e-mail: k.mordarskamcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. administracyjnych

Wiesław Żygłowicz

tel. +48 18 448 26 01

e-mail: w.zyglowiczmcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. dokumentacji fotograficzno-filmowej – archiwista

Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej

Grzegorz Wróbel

tel. +48 18 448 26 22

e-mail: g.wrobelmcksokol.pl

Inspektor Ochrony Danych

Marek Rogóz

tel. + 48 600 89 68 68

e-mail: iodmcksokol.pl

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego oraz Obrony Cywilnej

Andrzej Turski

tel. +48 18 448 26 15

e-mail: brak

Główny specjalista – pełnomocnik dyrektora ds. krzewienia idei sokolstwa

Maciej Rogóż

tel. +48 18 534 06 65

e-mail: m.rogozmcksokol.pl

Samodzielne stanowisko ds. Pomocy Prawnej

Cecylia Zengel

tel. -

e-mail: cecyliazengel.pl

Filmoznawca; prezes i prelegent Dyskusyjnego Klubu Filmowego KOT

Karol Szafraniec

tel. brak

e-mail: k.szafraniecmcksokol.pl