Tłumacz języka migowego online

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu realizuje zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się i umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.
Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:
  1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby MCK SOKÓŁ, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem, a pracownikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy mieć sprzęt komputerowy (komputer PC, laptop, tablet) wyposażony w kamerę oraz podłączony do Internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w piktogram:

Dostępność w MCK SOKÓŁ