Kontakt - Kierownictwo

Andrzej Zarych

tel. +48 18 448 26 10

e-mail: kontakt@mcksokol.pl

Stanowisko

Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

Piotr Gąsienica

tel. +48 18 448 26 10

e-mail: p.gasienica@mcksokol.pl

Stanowisko

Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

Mirosław Turek

tel. +48 18 448 26 14

e-mail: m.turek@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego i Zamówień Publicznych; główny specjalista ds. księgowych