Kontakt - Kierownictwo

Andrzej Zarych

tel. +48 18 448 26 10

e-mail: kontaktmcksokol.pl

Stanowisko

Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

Piotr Gąsienica

tel. +48 18 448 26 10

e-mail: p.gasienicamcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

Mirosław Turek

tel. +48 18 448 26 14

e-mail: m.turekmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego i Zamówień Publicznych

Główny specjalista ds. księgowych