80. rocznica śmierci Bolesława Barbackiego

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zaprasza na uroczystości upamiętniające 80. rocznicę śmierci Bolesława Barbackiego i inne ofiary hitlerowców. Wydarzenie odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 12:00 w miejscu straceń w Biegonicach. Podczas modlitwy i apelu poległych Sokola grupa rekonstrukcyjna odda hołd poległym wystawiając wartę honorową. Poświęćmy swoją uwagę dla tej ważnej daty w historii Nowego Sącza.
Barbacki był społecznikiem, nauczycielem, propagatorem kultury oraz miłośnikiem teatru - była to jego druga, poza malarstwem, pasja życiowa. Zorganizował w Nowym Sączu amatorskie Towarzystwo Dramatyczne, w którym działał aktywnie do wybuchu II wojny światowej jako aktor, reżyser, scenograf i charakteryzator.

Po wybuchu II wojny światowej, pomimo namów przyjaciół, nie opuścił Nowego Sącza. W 1941 r. był dwukrotnie aresztowany przez gestapo – zginął 21 sierpnia 1941 r. rozstrzelany przez niemieckich okupantów wraz z ponad 40 innymi mieszkańcami miasta w zbiorowej egzekucji w Biegonicach pod Nowym Sączem.
(źródło: PAP)