Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

PREMIERA TEATRU ROBOTNICZEGO IM. B. BARBACKIEGO NA SCENIE SOKÓŁ

W ramach Sceny SOKÓŁ, dwukrotnie – 3 lipca br. o godz. 19.30 (przedpremierowo) i 4 lipca br. (premierowo) o godz. 18.00, w sali im. L. Lipińskiego Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego zagra komedię autorstwa Bożeny Kupis-Kucharskiej pt. „Poprawka, czyli jak się pozbyć narzeczonej” w reżyserii Janusza Michalika.

XX Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L'ARTE ORGANICA

14 czerwca - 7 lipca 2022, Nowy Sącz

XX Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L'ARTE ORGANICA odbędzie się w dniach 14 czerwca - 7 lipca 2022 r. Na wszystkie koncerty wstęp wolny.

Folklor Taniec Festiwal Koncert Warsztat

29. ŚWIĘTO DZIECI GÓR

T_ICON_CALENDAR

24 - 30 lipca 2022
T_ICON_PIN
cykl: ŚWIĘTO DZIECI GÓR - Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych

Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR jest miejscem spotkania dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie - podczas wspólnej zabawy - zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ CОЛІДАРНІ З УКРАЇНОЮ

W tragicznym czasie wojny, której nikt z nas nie chciał, jesteśmy solidarni z Ukrainą. Solidarność w sytuacjach kryzysowych można i trzeba okazywać na różne sposoby. Najlepiej, aby każdy – czy to człowiek, czy instytucja – robił to, w czym jest dobry. Dlatego MCK SOKÓŁ zamierza się solidaryzować za pośrednictwem szeroko pojętej kultury.

У трагічний час війни, якого ніхто з нас не хотів, ми солідарні з Україною. Солідарність у кризових ситуаціях можна і потрібно проявляти різними способами. В ідеалі кожен – будь то особа чи установа – повинен робити те, у чому він хороший. Тому MCK SOKÓŁ має намір проявити солідарність через широко зрозумілу культуру.


SOKÓŁ TV