Dziedzictwo Małopolski

Działania skierowane na ochronę i rozwój istniejących zasobów kulturowych regionu uznaliśmy za jedno z naszych podstawowych zadań. Ochronę - poprzez dokumentację zanikających reliktów przeszłości i opracowanie spójnego systemu programów edukacyjnych (dotyczących zarówno szeroko pojętej wiedzy o kulturze regionu, jak i podejmujących szczegółowe zagadnienia z zakresu doskonalenia warsztatowego jej twórców). Jego dalszy rozwój - poprzez szeroką promocję dokonań artystycznych, głównie w formie przeglądów, festiwali, konkursów... Promując osiągnięcia twórców współczesnej kultury ludowej, staliśmy się tym samym realizatorami szeregu imprez, stanowiących ważną pozycję wśród atrakcji oferowanych przez małopolską mapę kulturalno-turystyczną.