Pozostałe zajęcia

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA FILMINEK

Projekt pn. Akademia Przedszkolaka FILMINEK powstał z myślą o widowni w wieku 3 – 6 lat. Wybraliśmy filmy dopasowane do percepcji przedszkolaka. Każdy z nich jest inny, ale łączy je jedno - dostarczają mnóstwo pozytywnych emocji i wzruszeń. W ramach spotkań przewidziano do wyboru krótkie animacje oraz filmy pełnometrażowe. W programie znajdą się ciekawe, wartościowe tytuły minionych sezonów oraz klasyczne dzieła polskiej kinematografii.
otwarta książka

AKADEMIA SŁOWA

Oferta skierowana jest do młodzieży szkół: ponadpodstawowych - zarówno dla początkujących, jak i tych, którzy już korzystali z tej formy kształcenia.

INSTRUKTORSKIE WARSZTATY TEATRALNE

Realizowane w danym roku szkolnym cykliczne spotkania dla nauczycieli i instruktorów teatralnych. Cykl obejmuje średnio kilkanaście czterogodzinnych warsztatów prowadzonych w określone soboty każdego miesiąca w Nowym Sączu i Krakowie.

KinoSzkoła

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich Nauczycieli i Wychowawców.

KinoTerapia – bliskie spotkania psychologii z filmem

Projekt psychologiczno-filmowy, kierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich wykorzystujący film w edukacji i profilaktyce. Program KINOTERAPII powstał we współpracy psychologa i filmoznawcy i jest propozycją zajęć mających na celu uzupełnienie tematów podejmowanych w szkole m.in. na lekcjach etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka polskiego.

LABIRYNT HISTORII

Labirynt Historii to cykl wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym, poruszających ciekawe, niejednokrotne kontrowersyjne tematy związane z historią Polski i jej sąsiadów, wewnętrznych stosunków w naszym państwie, relacji międzyludzkich w tym społecznych i politycznych.

MAŁOPOLSKIE WARSZTATY DLA AKUSTYKÓW

Małopolskie Warsztaty dla Akustyków to cykliczna forma 3-dniowego szkolenia z zakresu realizacji dźwięku live i problematyki z tym związanej, rejestracji nagrań dźwiękowych w praktyce oraz technik studyjnych.

Młodzieżowa Akademia Filmowa

Projekt edukacyjny przygotowany przez doświadczonych filmoznawców z myślą o uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Każdej projekcji towarzyszy powiązana z jej tematem prelekcja filmoznawcy i dyskusja po seansie, niektórym z nich towarzyszą spotkania z zaproszonymi gośćmi. Filmy wybrane zostały w taki sposób, by młodzi widzowie mogli dowiedzieć się zarówno czegoś o sztuce filmowej, jak i doświadczyć kina w taki sposób, by pobudzało ciekawość świata i pozwalało lepiej oraz głębiej spojrzeć na siebie i innych.

Scena Słowa i Piosenki

Teatralno-muzyczne zajęcia warsztatowe prowadzone przez Barbarę i Aleksandra Porzuckich. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, studentów oraz osób dorosłych, a jego celem jest wychowanie i wykształcenie świadomego odbiorcy i wykonawcy piosenki artystycznej poprzez zajęcia dydaktyczno-artystyczne.

SŁOWEM ZAPISANE...

Cykl spotkań warsztatowych dla osób dorosłych dotyczący interpretacji tekstu literackiego. Do uczestnictwa w spotkaniach zapraszane są w szczególności osoby przygotowujące recytatorów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Zajęcia realizowane są w formie kilku jednodniowych spotkań. Prowadzącymi są wybitni specjaliści w dziedzinie sztuki mówienia i interpretacji tekstu - wykładowcy PWST w Krakowie. Każda edycja poświęcona jest patronowi OKR lub patronowi literackiemu danego roku kalendarzowego. Tematyka zajęć obejmuje podstawy emisji oraz dykcji a także pracę nad tekstem literackim. Efektem końcowym warsztatów jest przygotowanie przez uczestników krótkiego programu artystycznego.

STUDIUM DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH

W całej Polsce funkcjonuje ok. 2 tysiące amatorskich orkiestr dętych. Każda z nich bez względu na skład ilościowy i poziom muzyczny musi mieć dyrygenta. Jest to bowiem podstawowy warunek funkcjonowania każdego zespołu muzycznego.

TEATRALNE LUSTRA - KONFRONTACJE TEATRÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

TEATRALNE LUSTRA to projekt teatralno-edukacyjny, którego celem jest prezentacja dokonań teatrów dziecięcych i młodzieżowych z subregionu tarnowskiego, promocja i wspieranie teatralnej twórczości dzieci i młodzieży, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej oraz doskonalenie warsztatu instruktora teatralnego.

TEATRALNE SPOTKANIA METODYCZNE

Warsztaty skierowane do nauczycieli prowadzących szkolne koła teatralne, instruktorów i animatorów kultury.

Uniwersytet Filmu i Sztuki UFIŚ

Program opracowany z myślą o grupach stałych, zorganizowanych i szkolnych. Oferuje on zajęcia o charakterze filmowo-artystycznym, które obejmują warsztaty tematyczne, interaktywne wykłady oraz prezentacje multimedialne.

WARSZTATY DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH

Cykl spotkań warsztatowych skierowany do kapelmistrzów orkiestr dętych lub osób aspirujących do takiej funkcji, obejmujący zajęcia indywidualne i w grupach prowadzone przez wybitnych dyrygentów orkiestr wojskowych.
Warsztaty mają na celu wyposażenie uczestników w odpowiednią wiedzę muzyczną i umiejętności niezbędne do właściwego prowadzenia orkiestry. Tematyka warsztatów obejmuje dwa bloki: dla początkujących i dla zaawansowanych.

WARSZTATY DLA MAŻORETEK I INSTRUKTORÓW PROWADZĄCYCH

Warsztaty skierowane są do mażoretek, instruktorów pracujących z mażoretkami bądź osób aspirujących do takiej funkcji.

Warsztaty historyczne

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, grup harcerskich i stowarzyszeń młodzieżowych, zainteresowanych historią i sportem, do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach historycznych na temat Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ. Zajęcia będą przeprowadzane w miesiącach nauki szkolnej.

Zajęcia edukacyjne w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zgłoszenia indywidualne lub grupowe.

ZAUFAJCIE SŁOWU

Cykl spotkań prowadzonych w formie wykładów interaktywnych i ćwiczeń, podczas których uczestnicy poznają podstawy wymowy scenicznej, zasady interpretacji wiersza i prozy, zależności między słowem a ruchem scenicznym oraz elementarne zadania aktorskie.