Podstawowe dokumenty

Informacje o obowiązujących w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ zarządzeniach, regulaminach, statutach oraz strategiach rozwoju.

Statut MCK SOKÓŁ

Uchwała nr XVI/206/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, instytucji kultury województwa małopolskiego.

Strategia rozwoju

Strategię opracował zespół redakcyjny z udziałem Zespołu Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Firmy BUK INVEST Sp. z o.o. w Krakowie. Konsultację i nadzór merytoryczny sprawował Antoni Malczak – do 2019 roku dyrektor MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Regulaminy i zarządzenia

Regulaminy i zarządzenia ogólnie obowiązujące w naszej instytucji oraz regulaminy i zarządzenia obowiązujące tymczasowo na czas trwania pandemii COVID-19 znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MCK SOKÓŁ.

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu znajduje się na stronie: mcksokol.pl/ochrona-danych-osobowych