Utworzenie Grupy Rekonstrukcyjnej

W czwartek 27 maja 2021 r. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ wraz ze Związkiem Strzeleckim STRZELEC Organizacją Społeczno-Wychowawczą Jednostką Strzelecką w Nowym Sączu utworzyło Sokolo-Strzelecką Grupę Rekonstrukcyjną, składającą się z młodych ludzi.
To idea krzewienia wśród młodych ludzi postaw patriotycznych, a zarazem lekcja historii o najstarszym polskim towarzystwie gimnastycznym oraz pionierskiej organizacji wychowania fizycznego i sportu w Polsce, kierującej się mottem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Członkowie grupy rekonstrukcyjnej zostali wyposażeni w repliki mundurów Sokolich i Legionów Polskich wraz z replikami karabinu Mauser wz. 29. Grupa rekonstrukcyjna będzie  uczestniczyć m.in. w patriotycznych świętach i obchodach, wystawiając honorowe warty.
Nagranie ze spotkania przedstawiającego nasze plany, a także pokaz musztry wojskowej z bronią w wykonaniu członków grupy rekonstrukcyjnej.

W spotkaniu brali udział dyrektor MCK SOKÓŁ Andrzej Zarych, komendant ZS Strzelec OSW bryg. Sławomir Szczerkowski oraz poseł Patryk Wicher.