Oddział Kolarzy Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ

W lipcu 1900 r. z inicjatywy utworzonego w 1894 r. oddziału Kolarzy Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ: „… urządzono po raz pierwszy w Nowym Sączu wielkim kosztem wyścigi na drodze ku Tęgoborzy. Były następujące biegi: 20 km bieg ogólny, 10 km dla sądeczan, 10 km dla starszych ponad 45 lat, jazda powolna i wyścig amerykański, bez łańcuchów z góry (od b. hotelu krakowskiego na most na Przetakówce).
W czasie biegu dla starszych popisywał się 8-śmioletni kolarz, Noldzio Aleksander w jeździe sztucznej. Sędziami na starcie i mecie byli druhowie: dh Edward Kostka, prezydent Sądu, Kawski radca Sądu, Pisztek radca sądowy, dr. Chodacki, major Wawreczka. Jako lekarze pełnili służbę: dh Dr Edward Zieliński i Dr Płochocki. Po wyścigach urządzono korso po mieście i wspólną pożegnalną kolację na dworcu kolejowym”.

Kazimierz Golachowski „Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Nowym Sączu : 1887-1937”.

Jak pisze Golachowski: „... oddział Kolarzy liczył początkowo 14 członków z których każdy posiadał >maszynę pneumatyczną< (rower o dętych gumach)”