Solidarni z Ukrainą

W tragicznym czasie wojny, której nikt z nas nie chciał, jesteśmy solidarni z Ukrainą. Solidarność w sytuacjach kryzysowych można i trzeba okazywać na różne sposoby. Najlepiej, aby każdy – czy to człowiek, czy instytucja – robił to, w czym jest dobry. Dlatego MCK SOKÓŁ zamierza się solidaryzować za pośrednictwem szeroko pojętej kultury.
Organizacja wydarzeń artystycznych będzie z jednej strony formą wsparcia artystów ukraińskich, a z drugiej okazją do publicznych zbiórek na potrzeby uchodźców wojennych. Natomiast rozmaite zajęcia dla dzieci, młodzieży i ich mam pomogą w redukcji stresu, oswoją i ułatwią aklimatyzację w nowym miejscu pobytu.

Będziemy poszukiwać elementów wspólnych w polskiej i ukraińskiej tradycji, aby utwierdzać się wzajemnie w przekonaniu, że wiele nas łączy i w gruncie rzeczy wszyscy budujemy na takich samych wartościach. Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych. Oczekując na jego przywrócenie warto wspierać tych, którzy ucierpieli najbardziej.


CОЛІДАРНІ З УКРАЇНОЮ

У трагічний час війни, якого ніхто з нас не хотів, ми солідарні з Україною. Солідарність у кризових ситуаціях можна і потрібно проявляти різними способами. В ідеалі кожен – будь то особа чи установа – повинен робити те, у чому він хороший. Тому MCK SOKÓŁ має намір проявити солідарність через широко зрозумілу культуру.

Організація мистецьких заходів буде, з одного боку, формою підтримки українських митців, а з іншого – можливістю створення громадських колекцій для потреб біженців з війни. З іншого боку, різноманітні заходи для дітей, підлітків та їхніх мам допоможуть зменшити стрес, зблизять їх та полегшать акліматизацію на новому місці перебування.

Ми будемо шукати спільні елементи в польській та українській традиціях, щоб підтвердити один одного в переконанні, що у нас багато спільного і що, по суті, ми всі будуємо на одних цінностях. Безпека є однією з найважливіших. Чекаючи на його відновлення, варто підтримати тих, хто постраждав найбільше.

Do pobrania | Завантажити

Iryna Hubiak, bandurzystka z Ukrainy, koncertuje w Małopolsce

Ideą małopolskich koncertów w wykonaniu Iryny Hubiak jest okazanie solidarności z ukraińską Artystką oraz udzielenie Jej wsparcia w wymiarze artystycznym i finansowym. Bandurzystka i śpiewaczka Iryna Hubiak z falą uchodźców przybyła z rodziną z Tarnopola i Równego do Nowego Sącza w obawie przed działaniami wojennymi.

TEATR: MOJA PRZYSTAŃ - WAKACYJNE WARSZTATY TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY | ТЕАТР: МОЯ ГАВАНЬ» - ВАКАЦІЙНИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС ДЛЯ МОЛОДІ

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ wspólnie ze Stowarzyszeniem Kultura Od Nowa zapraszają młodzież w wieku od 16 do 19 roku życia do udziału w Wakacyjnych Warsztatach Teatralnych TEATR: MOJA PRZYSTAŃ | Малопольський центр культури «Сокіл» сумісно з асоціацією «Культура на ново» запрошують молодь віком від 16 до 19 років взяти участь у вакаційному театральному майстер-класі «Театр: Моя гавань».

CZAS NA BAJKĘ – MOJE MARZENIE | ЧАС НА КАЗКУ - МОЯ МРІЯ

XIII Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Plastyczny „Czas na bajkę – Moje marzenie” odbywa się w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka obchodzonego 1 czerwca. Pomysłodawcą wydarzenia jest Stanisław Szarek – plastyk, pedagog, Kawaler Orderu Uśmiechu | XII Загальнопольський Інтеграційний Художній Конкурс "Час на казку - Моя мрія" відбувається у рамках Міжнародного Дня Дитини, що відзначається 1 червня. Автором ідеї події є Станіслав Шарек – пластик, педагог, Кавалер Ордену Усмішки.

Koncert Młodzieżowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Ukrainy „Słobożański” z Charkowa

5 czerwca w ramach cyklu „Solidarni z Ukrainą” odbył się koncert Młodzieżowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Ukrainy „Słobożański” z Charkowa.

Szukasz pomocy lub chcesz pomóc? | ВИ ШУКАЄТЕ ДОПОМОГИ АБО ХОЧЕТЕ ДОПОМОГТИ?

Jesteś uchodźcą i potrzebujesz pomocy, a może sam chcesz wesprzeć uchodźców? Podpowiadamy gdzie szukać informacji na temat sposobów otrzymania i udzielenia pomocy. // Ви біженець і потребуєте допомоги, чи, можливо, ви самі хочете підтримати біженців? Радимо, де шукати інформацію, як отримати та надати допомогу.

WARSZTATY KREATYWNE | ТВОРЧІ МАЙСТЕР-КЛАСИ

Zapraszamy dzieci i młodzież z Ukrainy (w wieku od 8 do 18 lat) do Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ na warsztaty plastyczne. || Запрошуємо дітей та підлітків від 8 до 18 років на мистецькі майстер-класи.
grafika przedstawiająca kliszę filmową

UKRAIŃSKIE PORANKI | УКРАЇНСЬКІ PАНКИ

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza na Ukraińskie Poranki. || Кінотеатр SOKÓŁ у Новому Сончі запрошує на Українські Pанки.

Klub Tańca Towarzyskiego AXIS | КЛУБ БАЛЬНИХ ТАНЦІВ AXIS

Klub Tańca Towarzyskiego AXIS Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza dzieci i młodzież z Ukrainy (w wieku od 7 lat) na darmowe zajęcia z tańca towarzyskiego. || Клуб бальних танців AXIS Малопольского Центру Культури SOKÓŁ в Новому Сончі запрошує дітей та підлітків з України (від 7 років) на безкоштовні заняття бальними танцями.

Rodzinna wyprawa do świata „Małego Księcia” podczas V Dni Ukraińskich

Drugim wydarzeniem w ramach V DNI UKRAIŃSKICH w Nowym Sączu był „Mały Książę” - spektakl familijny w wykonaniu artystów Galitsyna Art Group, który odbył się 7 maja w MCK SOKÓŁ. Po spektaklu Fundacja Rozwoju Sądecczyzny zorganizowała zbiórkę na rzecz pomocy Ukrainie. Udało się zebrać 2900,25 zł!

KONCERT ZESPOŁU DAGADANA w ramach V DNI UKRAIŃSKICH W NOWYM SĄCZU

W piątek 6 maja w sali widowiskowej MCK SOKÓŁ odbył się koncert polsko-ukraińskiego zespołu DAGADANA. Było to pierwsze wydarzenie odbywających się już po raz piąty DNI UKRAIŃSKICH W NOWYM SĄCZU.
Po koncercie została przeprowadzona zbiórka pieniężna na rzecz pomocy Ukrainie. Dzięki hojności Sądeczan udało się zebrać na ten cel 5603,70 zł!

„WIECZÓR TRZECH [KRÓLI] AKTORÓW” NA SCENIE SOKÓŁ

W miniony poniedziałek (28 marca) aktorzy Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego i Teatru NSA wystąpili we wspólnym przedsięwzięciu pn. „Wieczór Trzech [Króli] Aktorów”. Spotkanie zorganizowane w ramach Sceny SOKÓŁ było doskonałą okazją do świętowania przypadającego dzień wcześniej Międzynarodowego Dnia Teatru.

PIĘKNE GŁOSY Z UKRAINY

W środowy wieczór /30 marca/ w kameralnej sali im. Romana Sichrawy odbył się pełen wzruszeń i emocji koncert solistów oper we Lwowie, Kijowie i Krakowie pt. „Piękne głosy z Ukrainy”. Wystąpili wybitni śpiewacy: Lubov Kachala – sopran, Irina Petrova – mezzosopran, Wołodymyr Pańkiw – bas, a na fortepianie zagrała Olga Tsymbaluk. Koncert był wyrazem wsparcia dla Ukrainy. Nasza publiczność nie zawiodła – Fundacja Rozwoju Sądecczyzny podczas wydarzenia zebrała kwotę 3.180,51 zł. Dziękujemy!