Dostępność

Wierzymy, że nie ma barier, których moglibyśmy nie pokonać. Przyjdź, sprawdź i przekonaj się sam :)

Deklaracja dostępności portalu mcksokol.pl

Ręce kobiety a w nich telefon komórkowy.

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej MCK SOKÓŁ

Ręce piszące na klawiaturze laptopa. Obok kubek z kawą

Tłumacz języka migowego online

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu realizuje zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się i umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.
Przedwojenny budynek nocą

Dostępność Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Zdjęcie budynku BWA SOKÓŁ

Dostępność Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu

Budynek Galerii powstał w latach 2008-2010. Jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie MCK SOKÓŁ, stanowiąc nowoczesne skrzydło głównej siedziby. Jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Zdjęcie budynku Galerii BWA SOKÓŁ

Dostępność Galerii Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu

Galeria działa od 28 września 1991 roku. Na początku była częścią Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu. Od 2010 roku jest oddziałem Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Mężczyzna jedzie na wózku inwalidzkim przez ulicę

Raport o stanie zapewniania dostępności

Małopolska. Kultura wrażliwa

To projekt zainicjowany w 2016 roku przez samorząd województwa małopolskiego. Jest to pierwszy systemowy projekt, realizowany w skali całego województwa, który koncentruje się na tematyce obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury i korzystania przez te osoby z oferty kulturalnej.