Projekty

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ od lat skutecznie pozyskuje środki zewnętrze zarówno ze źródeł unijnych, jak i krajowych. Dzięki tym pieniądzom realizowanych jest wiele projektów ściśle związanych z obranymi przez MCK SOKÓŁ kierunkami działań.
Flaga Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Wykaz realizowanych przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej od 2007 roku.

Pomnik za wolność - ofiarom kaźni II wojny światowej

Trwają pracę nad budową pomnika, którego inicjatorem jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ wraz z biurem poselskim Posła Patryka Wichra. Postument ma upamiętnić osoby, w tym lokalnych patriotów, które zginęły w służbie ojczyźnie jako symbol życia utraconego w imię wolności i własnych przekonań.

Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Projekt UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA – UTWORZENIE INSTYTUTU DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO LUDÓW KARPACKICH realizowany jest przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, a jego głównym celem jest stworzenie trwałego i nowoczesnego Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich, jako działu MCK SOKÓŁ, który poprzez swoje działania będzie istotnym czynnikiem rozwoju społeczno–gospodarczego gminy, jak i całego regionu Małopolski Południowej.

Małopolska Szkoła Tradycji

Działania podjęte w ramach projektu realizowanego w latach 2017 – 2020 pn. "Małopolska Szkoła Tradycji" obejmą swoim zasięgiem całą Małopolskę, a w sposób szczególny będą ukierunkowane na północnozachodnie tereny województwa małopolskiego.
tradycyjny gorset zdobiony cekinami

Małopolska Źródłem Tradycji

Projekt obejmuje zadania badawczo-dokumentacyjne w zakresie ochrony, zachowania i udo­stępniania dziedzictwa kultury tradycyjnej Małopolski.

Karpackie Osobliwości

Kulturowa mozaika Karpat to wyjątkowa przestrzeń pełna osobliwych tradycji wynikająca z różnorodności etnicznej i etnograficznej tego obszaru. Wobec niepewności czasów i gwałtowności zmian, naszą powinnością jest dokumentowanie tych niezwykłych zjawisk kulturowych, a KARPACKIE OSOBLIWOŚCI – cykl spotkań dokumentacyjnych to projekt stwarzający ogromne szanse na ocalenie przed utratą najstarszych wartości kultur lokalnych.
Fragment skrzypiec

Warsztaty Muzykowania Ludowego

Warsztaty Muzykowania Ludowego to działanie edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, którego priorytetem jest kształcenie w dziedzinie muzykowania ludowego na tradycyjnych instrumentach: skrzypcach, basach, klarnecie, trąbce, heligonce, cymbałach, z wykorzystaniem tradycyjnego repertuaru, tradycyjnej beznutowej metody nauki gry opartej na relacji mistrz–uczeń.
Mężczyzna w koszulce i czapce stoi w środku lasu. Trzyma włączoną kamerę

GREENFILMTOURISM

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - oddział Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich z dniem 1.11.2020 r., jako jeden z partnerów, przystąpił do realizacji polsko-słowackiego projektu pod nazwą "GreenFilmTourism".