Projekty

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ od lat skutecznie pozyskuje środki zewnętrze zarówno ze źródeł unijnych, jak i krajowych. Dzięki tym pieniądzom realizowanych jest wiele projektów ściśle związanych z obranymi przez MCK SOKÓŁ kierunkami działań.
Fragment skrzypiec

RUSZYŁY WARSZTATY MUZYKOWANIA LUDOWEGO!

Warsztaty Muzykowania Ludowego to działanie edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, którego priorytetem jest kształcenie w dziedzinie muzykowania ludowego na tradycyjnych instrumentach: skrzypcach, basach, klarnecie, trąbce, heligonce, cymbałach, z wykorzystaniem tradycyjnego repertuaru, tradycyjnej beznutowej metody nauki gry opartej na relacji mistrz–uczeń. W ramach projektu uruchomiono 35 warsztatów realizowanych w oparciu o współpracę z partnerami w regionach: Krakowiaków Wschodnich, Krakowiaków Zachodnich, Pogórza, Lachów Sądeckich, Górali Spiskich i Górali Sądeckich oraz na pograniczu lachowsko-góralskim.
Mężczyzna w koszulce i czapce stoi w środku lasu. Trzyma włączoną kamerę

GREEN_FILM_TOURISM

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - oddział Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich z dniem 1.11.2020 r., jako jeden z partnerów, przystąpił do realizacji polsko-słowackiego projektu pod nazwą "GreenFilmTourism".

Małopolska Szkoła Tradycji

Działania podjęte w ramach projektu realizowanego w latach 2017 – 2020 pn. "Małopolska Szkoła Tradycji" obejmą swoim zasięgiem całą Małopolskę, a w sposób szczególny będą ukierunkowane na północnozachodnie tereny województwa małopolskiego. 
tradycyjny gorset zdobiony cekinami

Małopolska Źródłem Tradycji

Projekt obejmuje zadania badawczo-dokumentacyjne w zakresie ochrony, zachowania i udo­stępniania dziedzictwa kultury tradycyjnej Małopolski.
Flaga Unii Europejskiej

Realizowane projekty

Realizowane projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej od 2007 roku.