Projekty

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ od lat skutecznie pozyskuje środki zewnętrze zarówno ze źródeł unijnych, jak i krajowych. Dzięki tym pieniądzom realizowanych jest wiele projektów ściśle związanych z obranymi przez MCK SOKÓŁ kierunkami działań.

KARPACKIE OSOBLIWOŚCI

Kulturowa mozaika Karpat to wyjątkowa przestrzeń pełna osobliwych tradycji wynikająca z różnorodności etnicznej i etnograficznej tego obszaru. Wobec niepewności czasów i gwałtowności zmian, naszą powinnością jest dokumentowanie tych niezwykłych zjawisk kulturowych, a KARPACKIE OSOBLIWOŚCI – cykl spotkań dokumentacyjnych to projekt stwarzający ogromne szanse na ocalenie przed utratą najstarszych wartości kultur lokalnych.
Fragment skrzypiec

RUSZYŁY WARSZTATY MUZYKOWANIA LUDOWEGO!

Warsztaty Muzykowania Ludowego to działanie edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, którego priorytetem jest kształcenie w dziedzinie muzykowania ludowego na tradycyjnych instrumentach: skrzypcach, basach, klarnecie, trąbce, heligonce, cymbałach, z wykorzystaniem tradycyjnego repertuaru, tradycyjnej beznutowej metody nauki gry opartej na relacji mistrz–uczeń. W ramach projektu uruchomiono 35 warsztatów realizowanych w oparciu o współpracę z partnerami w regionach: Krakowiaków Wschodnich, Krakowiaków Zachodnich, Pogórza, Lachów Sądeckich, Górali Spiskich i Górali Sądeckich oraz na pograniczu lachowsko-góralskim.
Mężczyzna w koszulce i czapce stoi w środku lasu. Trzyma włączoną kamerę

GREEN_FILM_TOURISM

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - oddział Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich z dniem 1.11.2020 r., jako jeden z partnerów, przystąpił do realizacji polsko-słowackiego projektu pod nazwą "GreenFilmTourism".

Małopolska Szkoła Tradycji

Działania podjęte w ramach projektu realizowanego w latach 2017 – 2020 pn. "Małopolska Szkoła Tradycji" obejmą swoim zasięgiem całą Małopolskę, a w sposób szczególny będą ukierunkowane na północnozachodnie tereny województwa małopolskiego. 
tradycyjny gorset zdobiony cekinami

Małopolska Źródłem Tradycji

Projekt obejmuje zadania badawczo-dokumentacyjne w zakresie ochrony, zachowania i udo­stępniania dziedzictwa kultury tradycyjnej Małopolski.
Flaga Unii Europejskiej

Realizowane projekty

Realizowane projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej od 2007 roku.