Dostępność Galerii Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu

Galeria działa od 28 września 1991 roku. Na początku była częścią Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu. Od 2010 roku jest oddziałem Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Nasz adres:

Galeria Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu
Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
ul. Kościuszki 4
34-400 Nowy Targ

KONTAKT I WSPARCIE ZE STRONY PRACOWNIKÓW

Kierownik Galerii Sztuki BWA JATKI
KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

Anna Dziubas
tel.: +48 18 266 94 82
e-mail: a.dziubas@mcksokol.pl

Pracownicy Galerii uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu z obsługi osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

INFORMACJE O GAERII BWA JATKI W PJM

DOJAZD DO GALERII BWA JATKI

Jesteśmy w centrum miasta. Nasz budynek jest przy ulicy Kościuszki 4.

W przypadku braku własnego środka transportu można w dogodny sposób dojechać komunikacją miejską (przystanek w Rynku).

OTOCZENIE INSTYTUCJI

Nie dysponujemy oznakowanym parkingiem, ale przed budynkiem znajduje się szeroki chodnik z możliwością zaparkowania samochodu, bardzo blisko wejścia. Płatny parking oddalony jest o kilkanaście metrów od instytucji przy ul. Kościuszki. Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z chodnika i podcienia – bez barier architektonicznych.

PRZESTRZEŃ W INSTYTUCJI

Biura, przestrzeń wystawiennicza oraz toalety znajdują się na parterze, na poziomie wejścia do budynku. Dysponujemy oznakowaną toaletą dla osób z niepełnosprawnościami, którą użytkownik zamyka samodzielnie od wewnątrz. Toaleta wyposażona jest w system przywoławczy dźwiękowo-wizualny.

Psy asystujące są mile widziane, zapewniamy miskę z wodą.

POLITYKA CENOWA

Zwiedzanie wystaw

Bilet normalny - 2 zł
Bilet ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci i renciści) - 1 zł

Warsztaty

Bilet grupowy na warsztaty - 2 zł/os
Wstęp bezpłatny na wernisaże i spotkania literacko-muzyczne
Wstęp bezpłatny dla uczestników warsztatów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy PROMYK.

OFERTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Prowadzimy warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Organizujemy indywidualne lub grupowe zwiedzanie aktualnie prezentowanej wystawy. Pracownicy Galerii dostosują scenariusz wizyty do potrzeb zwiedzających.

Podczas zajęć dla osób głuchych wymagany jest opiekun tłumaczący PJM.

Zgłoszenia na warsztaty oraz zwiedzanie Galerii przyjmuje KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI:

Anna Dziubas
tel.: +48 18 266 94 82
e-mail: a.dziubas@mcksokol.pl


WYSTAWY

Staramy się, w miarę możliwości, zapewniać audiodeskrypcję do bieżących wystaw.


WARSZTATY
OSWAJANIE ZE SZTUKĄ

Zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wspólne malowanie inspirowane aktualną wystawą.


CYKL SPOTKAŃ: MAM WAM COŚ DO POWIEDZENIA

To pokazy filmów, rozmowy z ciekawymi osobami, artystami, podróżnikami.
Udział jest bezpłatny.


Od lat współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Nowym Targu:

Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych,
Środowiskowym Domem Samopomocy PROMYK,
Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym CHATKA.

Organizujemy koncerty i recitale podczas wernisaży wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Nowym Targu.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI

Obiekt Galerii BWA JATKI wyposażony jest w system sygnalizacji pożaru. Czujki alarmowe po wykryciu zadymienia uruchamiają sygnał dźwiękowy i świetlny. Sygnalizatory akustyczne są słyszalne w każdej części obiektu.

Ewakuacją osób korzystających z sal wystawowo-warsztatowych kieruje, odpowiedzialny w danym dniu i na danej zmianie, opiekun ekspozycji/warsztatów;

Ewakuowane w pierwszej kolejności są dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności poruszania się (z różnych względów). Osoby odpowiedzialne za ich ewakuację w pierwszej kolejności zadbają o wyznaczenie i zobowiązanie osób sprawnych, z najbliższego otoczenia, do udzielenia potrzebującym pomocy (w miarę ich możliwości) oraz wskażą drogi ewakuacyjne i lokalizację sprzętu ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne wyposażono w awaryjne oświetlenie oraz fluorescencyjne znaki kierunkowe, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej. W dolnych partiach pomieszczeń panować będzie mniejsze zadymienie. Poruszać należy się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu.

Długość drogi ewakuacyjnej z poszczególnym pomieszczeń obiektu do klatek ewakuacyjnych i do wyjścia na zewnątrz obiektu nie przekracza 20m.