Dostępność Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Informacje o dostępności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Nasz adres i dane kontaktowe

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz

tel.: +48 18 448 26 10
e-mail: kontakt@mcksokol.pl

Informacja o Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w tekście łatwym do czytania i rozumienia

Symbol tekstu łatwego do czytania  Pobierz informator MCK SOKÓŁ w ETR

KONTAKT I WSPARCIE ZE STRONY PRACOWNIKÓW

Symbol tłumacza języka migowego  Tłumacz języka migowego online

Kontakt dla osób z niepełnosprawnościami słuchu poprzez SMS:
tel.: +48 600 439 299.

Nagranie, na sekretarce telefonicznej, aktualnego repertuaru kina oraz informacja o rezerwacji seansów grupowych:
tel.: +48 18 448 26 00


KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI MCK SOKÓŁ

Agata Łopalewska
tel.: + 48 18 534 06 62
e-mail: a.lopalewska@mcksokol.pl

KIEROWNIK KINA/KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI KINA SOKÓŁ

Diana Kamykowska-Gacek
tel.: +48 18 448 26 32
e-mail: d.kamykowska@mcksokol.pl

SPECJALISTA DS. EDUKACJI/ KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI BWA SOKÓŁ

Sylwia Kielusiak
tel.: +48 18 534 06 64
e-mail: s.kielusiak@mcksokol.pl

DOJAZD I PARKING

MCK SOKÓŁ mieści się w centrum miasta przy ul. Długosza 3. Dysponujemy parkingiem bez barier architektonicznych z oznakowanym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking i wejście do budynku znajdują się od ul. Kościuszki. Możesz w łatwy sposób dojechać tu komunikacją miejską (przystanki: Długosza-Planty, Konarskiego i Kościuszki).

OTOCZENIE INSTYTUCJI

Wejście do budynku – proponujemy dwa rozwiązania:
 1. 5 schodów. Przy tym wejściu, po lewej stronie, znajduje się plansza dotykowa z planem przestrzennym parteru.
 2. Skorzystanie z podjazdu z poręczami, prowadzącego do drugich drzwi. Tu znajduje się dzwonek sygnalizujący obsłudze w recepcji ewentualną pomoc osobom poruszającym się na wózku, opiekunom z dzieckiem w wózku oraz wszystkim osobom o indywidualnych potrzebach.

KASA BILETOWA

Kasa znajduje się na poziomie wejścia do budynku. Dysponujemy dwoma ladami/oknami obsługi o różnych wysokościach w zależności od potrzeb klienta.

POLITYKA CENOWA

Bilety ulgowe przysługują, na podstawie ważnej legitymacji:

 • dzieciom, młodzieży uczącej się, studentom,
 • emerytom, rencistom,
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz Nowosądeckiej Karty Rodziny (karta + dowód osobisty, karta dziecka + legitymacja),
 • aktywnym Honorowym Dawcom Krwi,
 • działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych (tylko na wydarzenia artystyczne).

Bilety darmowe, na podstawie stosownych dokumentów przysługują:

 • przewodnikom osoby z pierwszą grupą inwalidzką,
 • opiekunom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZESTRZEŃ W INSTYTUCJI

Każda kondygnacja budynku w części usługowej udostępniona jest osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Winda osobowa ma wyjścia z dwóch stron. Każdy poziom zapowiadany jest przez lektora, a przyciski sterujące pracą windy mają wypukłą strukturę oraz zapisane są alfabetem Braille’a.

Poziom -1: sala kominkowa, sala im. Zofii Rysiówny, toaleta, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Poziom 0: sala im. Danuty Szaflarskiej

Poziom 1: wyjście z budynku, kasa, sala kinowa im. Piotra Kosińskiego, sala widowiskowo-kinowa im. Lucjana Lipińskiego, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami

Poziom 2: kawiarnia Klub Sztuki, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami

Poziom 3: sala im. Romana Sichrawy

Poziom 4: sala edukacyjna, balkon sali im. Romana Sichrawy, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami

Poziom 5: sala im. Bolesława Barbackiego, toalety


W salach kinowych, koncertowych, konferencyjnych i szkoleniowych wyznaczone są miejsca na wózki inwalidzkie.

Tablice tyflograficzne z rozmieszczeniem przestrzennym układu sali znajdują się przy wejściach do sali widowiskowo-kinowej im. Lucjana Lipińskiego.

Psy asystujące są mile widziane, zapewniamy miskę z wodą – dostępna jest w kasie.

TOALETY dla osób ze szczególnymi potrzebami

 • na poziomie -1. przy sali kinowej. W tej toalecie jest przewijak/leżanka;
 • na poziomie 1. /wejście do budynku/, w korytarzu za kasą biletową po lewej stronie. W toalecie jest przewijak;
 • na poziomie 2. obok kawiarni Klub Sztuki;
 • na poziomie 4. obok sali edukacyjnej.
Toalety wyposażone są w system przywoławczy dźwiękowo-wizualny.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB GŁUCHYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Umożliwiamy korzystanie z pomocy Tłumacza Polskiego Języka Migowego online oraz stacjonarnie. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się. Z usługi tłumacza języka migowego można skorzystać tutaj:

 Symbol tłumacza języka migowego  Tłumacz języka migowego online

W razie potrzeby skorzystania z tłumacza PJM podczas warsztatów, prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności minimum 2 tygodnie przed planowanymi warsztatami.

Film o działalności MCK SOKÓŁ nagrany w PJM

PĘTLA INDUKCYJNA

Umożliwia odbiór czystego i wyraźnego dźwięku przez cewkę indukcyjną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.

Pętle indukcyjne znajdują się:
 • w kasie,
 • na parterze w sali widowiskowo-kinowej im. Lucjana Lipińskiego,
 • w sali kinowej im. Piotra Kosińskiego.

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI INTELEKTUALNYMI

W kasie biletowej dostępny jest informator o MCK SOKÓŁ w ETR – napisany w sposób łatwy do czytania i zrozumienia. Informacje o instytucji w ETR znajdują się także poniżej w pliku do pobrania.

Symbol tekstu łatwego do czytania  Pobierz informator MCK SOKÓŁ w ETR

DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIĄDZACYCH

Cennik biletów kinowych - zafoliowany, dostępny jest w kasie. Można skorzystać z folii powiększających, które mogą być pomocne w przypadku trudności z przeczytaniem drobniejszego druku.

Staramy się, w miarę możliwości, zapewniać audiodeskrypcję podczas spektakli teatralnych. Do odbioru audiodeskrypcji udostępniamy bezpłatnie słuchawki. Możliwe jest dopięcie własnych słuchawek.

OFERTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WZROKU / SŁUCHU / RUCHU

Dostępne wydarzenia artystyczne, warsztaty znajdują się w kalendarium wydarzeń MCK SOKÓŁ.

DOSTĘPNOŚĆ w Kinie SOKÓŁ

 • dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi organizujemy seanse na zamówienie. Współpracujemy z Warsztatami Terapii Zajęciowych z Nowego Sącza i mniejszych miejscowości oraz organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami.
 • dla osób ze spektrum autyzmu organizujemy seanse z dopasowywanym natężeniem oświetlenia i głośnością filmu.
 • dla osób niewidomych i słabowidzących staramy się prezentować filmy z audiodeskrypcją. Współpracujemy z Fundacją POMAGAM NIEWIDOMYM oraz Polskim Związkiem Głuchych, razem wybieramy repertuar na comiesięczny seans. Do odbioru audiodeskrypcji udostępniamy bezpłatnie słuchawki. Możliwe jest dopięcie własnych słuchawek.
 • osoby z aparatem słuchowym mogą skorzystać z pętli indukcyjnych. Pętle umożliwiają lepszy odbiór dźwięku. Znajdują się na poziomie 1. w kasie, w sali widowiskowo-kinowej im. Lucjana Lipińskiego oraz w sali kinowej im. Piotra Kosińskiego.
 • dla osób poruszających się na wózkach są wyznaczone miejsca w salach kinowych.
 • przy sprzedaży internetowej, na planie sali kinowej, miejsca dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oznaczone są piktogramem.

Informacje o udogodnieniach znajdują się w REPERTUARZE przy tytule filmu. Repertuar znajduje się na stronie www.kino-sokol.pl oraz na drukowanych ulotkach i afiszach repertuarowych. Ulotki dostępne są w kasie MCK SOKÓŁ.

Tu sprawdzisz ceny biletów.

Ulgowe bilety na wszystkie seanse kinowe oferujemy w każdy poniedziałek. Nie pobieramy dodatkowych opłat za okulary 3D.

JAK SIĘ ZACHOWAĆ W PRZYPADKU EWAKUACJI

Wszystkie pomieszczenia - Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Długosza 3 oraz Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Kościuszki 34 - tworzą organizacyjnie i technicznie jeden wzajemnie uzupełniający się obiekt. Wyposażone są w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem całodobowym, podpiętym do Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Czujki alarmowe po wykryciu zadymienia uruchamiają sygnał dźwiękowy i świetlny. Sygnalizatory akustyczne są słyszalne w każdej części obiektu, a sygnalizatory optyczne dodatkowo zamontowane są w toaletach dla osób niepełnosprawnościami.

Ewakuacją do momentu przybycia Straży Pożarnej dowodzi kierownik techniczny obiektu lub jego zastępca. Jeżeli kierownik techniczny lub zastępca kierownika są nieobecni, to opuszczeniem budynku kierują:

 • ewakuacją osób korzystających z sal kinowych - odpowiedzialny w danym dniu i na danej zmianie opiekun sali – bileter;
 • ewakuacją osób korzystających z sal wystawowych - odpowiedzialny w danym dniu i na danej zmianie opiekun ekspozycji;
 • ewakuacją osób korzystających z pozostałych pomieszczeń - sal w obiekcie – osoba odpowiedzialna za organizację zajęć, obecna w danym dniu i czasie np. koordynator wydarzenia, instruktor, trener;
 • ewakuacją osób korzystających z kawiarni Klub Sztuki - obsługa kawiarni.

Ewakuowane w pierwszej kolejności są dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności poruszania się (z różnych względów). Osoby odpowiedzialne za ich ewakuację w pierwszej kolejności zadbają o wyznaczenie i zobowiązanie osób sprawnych z najbliższego otoczenia do udzielenia potrzebującym pomocy (w miarę ich możliwości) oraz wskażą drogi ewakuacyjne i lokalizację sprzętu ewakuacyjnego.

W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację klatki ewakuacyjne są oddymiane za pomocą klap i nawietrzania mechanicznego. Drogi ewakuacyjne wyposażono w awaryjne oświetlenie oraz fluorescencyjne znaki kierunkowe, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej. W dolnych partiach pomieszczeń panować będzie mniejsze zadymienie. Poruszać trzeba się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu.

Długość drogi ewakuacyjnej, z poszczególnym pomieszczeń obiektu do klatek ewakuacyjnych i do wyjścia na zewnątrz obiektu, nie przekracza 20m.