Raport o stanie zapewniania dostępności

Poniżej znajdują się raporty o stanie zapewniania dostępności:
  • Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
  • Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich, Oddziału Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
  • Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, Oddziału Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
  • Galerii Sztuki BWA JATKI, Oddziału Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
  • Biura Organizacyjnego w Tarnowie, Oddziału Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu