Raport o stanie zapewniania dostępności

Raporty Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o stanie zapewniania dostępności w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Nowym Sączu, Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu, Galerii Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu, biurze organizacyjnym MCK SOKÓŁ w Tarnowie.