Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

CZAS NA BAJKĘ – Moje marzenie

Edukacja Sztuka Konkurs

31 maja - 20 sierpnia 2022

online

XIII Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Plastyczny „Czas na bajkę – Moje marzenie” odbywa się w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka obchodzonego 1 czerwca. Pomysłodawcą wydarzenia jest Stanisław Szarek – plastyk, pedagog, Kawaler Orderu Uśmiechu.
Konkurs adresowany jest do rodzin, grup szkolnych i przedszkolnych z terenów wiejskich oraz miejskich, które wykonają pracę plastyczną o tematyce „Moje marzenie”.

Poprzez temat „Moje marzenie” rozumie się plastyczne przedstawienie wspólnego marzenia danej rodziny bądź grupy. Praca musi być wykonana kolorową kredą na twardej nawierzchni (np. chodnik, boisko szkolne, dziedziniec itp.). Wymiary minimalne pracy dla grupy do 5 osób to 100 cm x 70 cm (przy większej grupie minimalny format pracy to 100 cm x 200 cm).

Każdy z uczestników (rodzina, grupa) wysyła zdjęcie maksymalnie jednej pracy.
Celem konkursu jest:
  • integracja uchodźców z Ukrainy ze społecznością lokalną,
  • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne,
  • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
  • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
  • przybliżenie i zainteresowanie dzieci literaturą,
  • rozbudzenie kreatywności i wiary we własne możliwości,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie dostępnego do 20 sierpnia br. formularza zgłoszenia na stronie: https://mcksokol.pl/wydarzenie/czas-na-bajke-moje-marzenie i przesłanie za jego pomocą fotografii końcowej pracy plastycznej przedstawiającej „Moje marzenie”.

Oceny prac dokona Jury konkursowe pod przewodnictwem artysty Stanisława Szarka. Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca. Wszystkie nadesłane prace zostaną nagrodzone dyplomem. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz zostaną zaproszeni na wspólne warsztaty plastyczne, które będą się odbywać w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ oraz Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu i będą poprzedzać uroczystą galę wręczenia nagród, która odbędzie się w pierwszej połowie września.

Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z protokołem oraz prace laureatów opublikowane zostaną 1 września br. na stronach internetowych Organizatorów Konkursu. Wyróżnione przez Jury prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawach m.in. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu oraz w publikacjach promocyjnych Organizatorów.

Do pobrania

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem wydarzenia.

ЧАС НА КАЗКУ - МОЯ МРІЯ

XII Загальнопольський Інтеграційний Художній Конкурс "Час на казку - Моя мрія" відбувається у рамках Міжнародного Дня Дитини, що відзначається 1 червня. Автором ідеї події є Станіслав Шарек – пластик, педагог, Кавалер Ордену Усмішки.

Конкурс створений для сімей, шкільних і дошкільних груп з сіл і міст, які виконають художню роботу на тему "Моя мрія".

Робота повинна бути виконана кольоровою крейдою на твердій поверхні (напр. тротуар, спортивний шкільний майданчик, подвір′я і т.п.). Мінімальний розмір роботи для групи до 5 осіб - 100 см x 70 см (у більшій групі мінімальний формат роботи 100 см x 200 см).

Кожен з учасників (сім'я, група) надсилає фото максимально однієї роботи.

Оцінює роботи конкурсне Журі, головою якого є артист Станіслав Шарек. Серед учасників будуть вибрані лауреати І, II і III місця. Усі надіслані роботи будуть нагороджені дипломом. Лауреати конкурсу отримають гарні речові нагороди та запрошення на спільні художні заняття, які відбуватимуться в Малопольському Центрі Культури СОКІЛ та Педагогічній Воєводській Бібліотеці в Новому Сончі, які передуватимуть урочистості вручення нагород.

Оголошення результатів Конкурсу разом з протоколом та роботи лауреатів будуть опубліковані 1 вересня ц.р. на веб-сайтах Організаторів Конкурсу. Вибрані Жюрі художні роботи будуть виставлені на виставках в т.ч. в Педагогічній Воєводській Бібліотеці в Новому Сончі та в рекламних публікаціях Організаторів.

Файли для завантаження

Patronat Honorowy

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

Organizator wydarzenia

Współorganizatorzy

Patron wydarzenia

Patryk Wicher - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat medialny

Kalendarium wydarzeń

Ilustracja ptaka.
Sztuka Wernisaż / finisaż

„Ogród światła” - wernisaż wystawy prac Agnieszki Kutylak-Hapanowicz

27 maja 2022, godz. 18:00 - 21:00

Galeria Sztuki SOKÓŁ

mężczyzna mający na głowie pióropusz
Kino

Ucieczka na srebrny glob

31 maja 2022, godz. 18:40

Kino SOKÓŁ