Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

TEATR: MOJA PRZYSTAŃ - wakacyjne warsztaty teatralne dla młodzieży

Teatr Warsztat

16 - 20 sierpnia 2022

sala im. Romana Sichrawy, MCK SOKÓŁ

Wstęp: bezpłatnie
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ wspólnie ze Stowarzyszeniem Kultura Od Nowa zapraszają młodzież w wieku od 16 do 19 roku życia do udziału w Wakacyjnych Warsztatach Teatralnych TEATR: MOJA PRZYSTAŃ.
Głównym celem projektu jest ukazanie teatru i jego działań jako przestrzeni do odkrywania swoich emocji, odblokowania potencjału artystycznego, poszukiwania rozmaitych form samodzielnej artystycznej wypowiedzi. Finalnym efektem będzie stworzony od podstaw, autorski pokaz pracy w formie krótkiego spektaklu teatralnego.

Zajęcia będą zawierały elementy ćwiczeń aktorskich, zajęć ruchowych oraz dramy. Prowadzący przybliżą uczestnikom takie elementy warsztatu aktorskiego, jak: budowanie postaci, praca z tekstem, opowiadanie historii ruchem i dźwiękiem oraz w formie pantomimy, a także korzystanie z różnych metod i technik aktorskich, w celu osiągania jak najlepszych i najbardziej wiarygodnych efektów na scenie. Tematyka zajęć będzie nawiązywać do tekstów kulturowych, które traktują o tożsamości, poczuciu przynależności, stawianiu czoła przeciwnościom oraz poszukiwaniu fizycznego i metaforycznego schronienia. Kilkudniowe warsztaty będą miejscem teatralnej i psychologicznej podróży do upragnionej „przystani” – miejsca, które możemy nazwać swoim bezpiecznym portem.

Dopłynięcie do tego portu umożliwiamy – oprócz polskiej młodzieży – także młodzieży z Ukrainy. Dzięki obecności prowadzącej, która zna język ukraiński, młode osoby zza naszej wschodniej granicy, które przebywają aktualnie w Polsce, będą mogły aktywnie włączyć się w tworzenie i tym samym ubogacenie pokazu finałowego.

Warsztaty obejmują cykl 5 zajęć w dniach 16-20 sierpnia br. w godz. 10.00-14.00 (z przerwą).

Na finałowy pokaz pracy warsztatowej zapraszamy w dniu 20 sierpnia (sobota) o godz. 16.00.

Warsztaty poprowadzą:

Agnieszka Michalik – aktorka, tancerka, performerka, choreograf, instruktor warsztatów teatralnych i tanecznych. Absolwentka Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Specjalizuje się w tańcu współczesnym. Pracuje w zakopiańskim Teatrze Witkacego.

Małgorzata Sowa – aktorka i instruktor teatralny, posiada kurs z pedagogiki teatru, kurs wychowawcy kolonijnego oraz ponad 8-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w której posługuje się metodą Stanisławskiego, Czechowa, Violi Spolin i dramaterapii. Pracę nad tekstami opiera w większości na elementarnych zadaniach aktorskich oraz elementach improwizacji. Prezes Stowarzyszenia Kultura Od Nowa.

Współpraca merytoryczna i koordynacja:

Janusz Michalik – specjalista ds. animacji kultury i teatru w MCK SOKÓŁ oraz koordynator Sceny SOKÓŁ. Od wielu lat związany – jako aktor i reżyser – z nowosądeckimi teatrami: Robotniczym im. B. Barbackiego i NSA.
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenia wydane przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Театр: Моя гавань» - вакаційний театральний майстер-клас для молоді

Малопольський центр культури «Сокіл» сумісно з асоціацією «Культура на ново» запрошують молодь віком від 16 до 19 років взяти участь у вакаційному театральному майстер-класі «Театр: Моя гавань».

Головна мета проєкту – показати театр та його діяльність як простір  розкриття власних емоцій. Розкриття мистецького потенціалу та пошуку різноманітних форм самостійного мистецького вираження. Кінцевим результатом стане оригінальне шоу, створене «з нуля» у формі короткої театралізованої вистави.

Заняття складатимуться з елементів акторської майстерності, рухових занять та драмзанять. Викладачі познайомлять учасників з такими елементами акторської майстерності як: побудова персонажів, робота з текстом, розкриття історії за допомогою рухів і звуків а також у формі пантоміми. Використання різних методик і прийомів акторської майстерності аби досягти найкращого результату і найбільш реалістичних ефектів на сцені. Теми занять стосуватимуться культурних текстів, що обґрунтовують ідентичність. Почуття приналежності, зустрічі з труднощами та пошуку фізичного і метафоричного притулку. Кількаденні майстер-класи стануть місцем театрально-психологічної мандрівки до жаданої «гавані» – місця, яке ми можемо назвати нашою безпечною гаванню.

Ми забезпечимо доступ до цієї гавані не тільки польській молоді, а також і молоді з України. Завдяки присутності ведучого, який знає українську мову, молодь з-за нашого східного кордону, що зараз перебуває у Польщі, зможе долучитися до творчості і тим самим збагатити фінальну виставу.

Майстер-клас охоплює серію з п’яти занять в період з 16 до 20 серпня цього року від 10.00 до 14.00 (з перервою).

Запрошуємо на фінальну театралізовану виставу 20 серпня (субота) о 16.00

Майстер-клас проводитимуть:

Аґнєшка Міхалік –
акторка, танцівниця, хореографиня, перформерка, педагогиня театральних і танцювальних майстер-класів. Випускниця факультету театру танцю Державної вищої театральної школи ім. Людвіка Сольського в Битомі. Працює в закопянському театрі ім. Віткевича.

Малґожата Сова – а
кторка та театральна педагогиня. Голова асоціації «Культура на ново». Закінчила курс театральної педагогіки, курс табірних вожаків та має понад 8-річний досвід роботи з дітьми та молоддю. В своїй роботі використовує методи Станіславського, Чехова, Віоли Сполін та драмтерапії. Роботу з текстами здебільшого засновує на елементарних акторських завданнях та елементах імпровізації.

Координування та мериторична співпраця:

Януш Міхалік –
фахівець культури та театральної анімації МЦК «Сокіл», а також коордтнатор Sokół Stage. Протягом багатьох років був пов’язаний – як актор і режисер – з театрами міста Нового Сонча, такими як: робітничий  театр Б. Барбацького та театр НСА.

Після завершення майстер-класу учасники отримають сертифікати, видані директором Малопольського культурного центру «Сокіл» у місті Новому Сончі.

Участь в майстер-класі БЕЗКОШТОВНА.

Tłumaczenie: Kseniia Zhadiaieva

organizatorzy

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa programu: Edukacja kulturalna
Nazwa zadania: 37. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK
Wartość dofinansowania: 54 000 zł, całkowita wartość zadania: 101 250 zł

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK organizowany jest nieprzerwanie od 1986 roku. Celem wydarzenia jest promocja aktywności artystycznej najmłodszego pokolenia Małopolan poprzez umożliwienie prezentacji działającym w województwie zespołom oraz ich twórcze animowanie dzięki dodatkowym całorocznym działaniom animacyjno-warsztatowym.

Kalendarium wydarzeń

płonąca Katedra Notre-Dame
Kino Seans filmowy

NOTRE-DAME PŁONIE

17 sierpnia 2022, godz. 14:00

Kino SOKÓŁ