Iryna Hubiak, bandurzystka z Ukrainy, koncertuje w Małopolsce

Ideą małopolskich koncertów w wykonaniu Iryny Hubiak jest okazanie solidarności z ukraińską Artystką oraz udzielenie Jej wsparcia w wymiarze artystycznym i finansowym. Bandurzystka i śpiewaczka Iryna Hubiak z falą uchodźców przybyła z rodziną z Tarnopola i Równego do Nowego Sącza w obawie przed działaniami wojennymi.
Zaproszenie Artystki do udziału w koncertach daje Jej nie tylko szansę zaprezentowania się przed polską publicznością, ale także możliwość wykonywania swojego zawodu i utrzymania rodziny.

W programie koncertu Artystka prezentuje utwory klasyczne oraz tradycyjne: utwory patriotyczne, własne autorskie aranżacje na bandurę, miniatury instrumentalne, utwory skomponowane do tekstów ukraińskich poetów m. in. Tarasa Szewczenki, a także utwory polskie: „Dumkę na dwa serca” z filmu „Ogniem i mieczem” Krzesimira Dębskiego do słów Jacka Cygana oraz popularną zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce pieśń „Hej, Sokoły”.

Serdecznie zapraszamy – bądźmy solidarni – pomóżmy ukraińskim artystom.

Iryna Hubiak

Urodziła się 19 września 1986 roku w obwodzie rówieńskim w Ukrainie. W 2001 roku ukończyła Szkołę Muzyczną w Zdołbunowie, w klasie Tetiany Małaszkiny i Ołeksandry Gnatiowej, a cztery lata później Wyższą Szkołę Muzyczną w Równem, w klasie T. V. Sventacha - Zasłużonego Artysty Ukrainy.

Absolwentka Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki, gdzie otrzymała tytuł magistra w klasie bandury prowadzonej przez docent Oksany Gerasimenko – Zasłużoną Artystkę Ukrainy, w klasie wokalnej - docent Galinę Gawryś oraz w klasie dyrygentury - docenta Iwana Czupaszko (2010).

Laureatka między innymi II nagrody Międzynarodowego Konkursu Artystycznego „Srebnyj zvin” w Użhorodzie (2008) oraz Ogólnoukraińskiego Festiwalu im. Ostapa Veresaya (2009).

Od 2010 roku uczy gry na bandurze w Wyższej Szkole Muzycznej im. Salomei Kruszelnickiej w Tarnopolu.

Brała udział w koncercie „Bandurne koło” w sali koncertowej Obwodowego Towarzystwa Filharmonicznego w Iwano-Frankiwsku (2012). Od czerwca 2014 roku tworzy i gra w trio bandurzystek „Oriana”, z którym koncertuje w Ukrainie i za granicą m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Bułgarii, Litwie, Finlandii, Tajwanie.

Od kwietnia 2022 r. Iryna Hubiak mieszka w Nowym Sączu z rodziną i prowadzi działalność koncertową. Dotychczas wystąpiła z koncertami w Małopolsce: Nowym i Starym Sączu, Myślenicach, Gorlicach, Przyszowej, Ptaszkowej, Wygiełzowie oraz Kieżmarku na Słowacji. Dokonała także nagrania programu muzycznego dla Radia dla Ciebie w Warszawie.

Otrzymała również dofinansowanie projektu muzycznego, który będzie realizowany przez Krakowskie Forum Kultury w dniu 3 września w Krakowie na Plantach.

Program koncertów

 • 30 lipca 2023 koncert Tria Bandurzystek ORIANA z udziałem m. in. Iryny Hubiak podczas ŚWIĘTA BORÓWKI w Muzeum - Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej

Iryna Hubiak dotychczas wystąpiła w następujących miejscach w Małopolsce:

 • 22 kwietnia 2022 we Dworze Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach z koncertem „:Pieśni Ukrainy” // relacja z wydarzenia >
 • 12 maja 2022 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu podczas Dni Ukraińskich // relacja z wydarzenia >
 • 27 maja 2022 w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu podczas Dnia Samorządu Terytorialnego
 • 28 maja 2022 w Ptaszkowej podczas „Majówki pod Jaworzem”
 • 2 czerwca 2022 w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu w koncercie „Solidarni z Ukrainą” w wykonaniu Tria Bandurzystek ORIANA z Ukrainy // relacja z wydarzenia >
 • 5 czerwca 2022 w Muzeum-Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie podczas koncertu „Bandurne koło” w ramach „Dnia Dziecka w Skansenie”
 • 7 lipca 2022 w Gospodarstwie Agroturystycznym „Jeżowa woda” w Przyszowej podczas I Małopolskiego Festiwalu Balonowego ODLOTOWA MAŁOPOLSKA
 • 13 lipca 2022 w Myślenickim Centrum Kultury i Sportu w Myślenicach podczas Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem
 • 20 sierpnia 2022 w Pijalni w Wysowej-Zdroju podczas koncertu  w ramach wydarzenia pt. „Wysowa-Zdrój pachnąca ziołami”
 • 21 sierpnia 2022 w Jazowsku podczas imprezy polsko-ukraińskiej organizowanej przez Związek Podhalan Oddział Jazowsko 
 • 26 sierpnia 2022 we Dworze Starostów w Muszynie 
 • 27 sierpnia 2022 na Plantach w Nowym Sączu
 • 27 sierpnia 2022 na Rynku w Starym Sączu podczas 13. Starosądeckiego Jarmarku Rzemiosła
 • 3 września 2022 w Krakowie podczas „Muzycznej Jesieni w Altanie na Plantach”
 • 14 października 2022 w Wierzchosławicach w ramach Dnia Edukacji Narodowej
 • 14 stycznia 2023 koncert kolęd w Muzeum - Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej
 • 10 czerwca 2023 koncert na Zamku w Pieskowej Skale w ramach XV Dni Kultury Staropolskiej
 • 1 lipca 2023 koncert w Gospodarstwie Pasiecznym BARTNIK w Stróżach podczas BIESIADY U BARTNIKA
 • 8 lipca 2023 „Koncert na dwie bandury” z udziałem Iryny i Dmytra Hubiaków w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ