Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Projekt UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA – UTWORZENIE INSTYTUTU DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO LUDÓW KARPACKICH realizowany jest przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, a jego głównym celem jest stworzenie trwałego i nowoczesnego Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich, jako działu MCK SOKÓŁ, który poprzez swoje działania będzie istotnym czynnikiem rozwoju społeczno–gospodarczego gminy, jak i całego regionu Małopolski Południowej.
Całkowita wartość projektu: 32 362 815,57 PLN
Dofinasowanie ze środków UE: 25 000 000 PLN
Środki własne ogółem: 7 362 815,57 PLN