Małopolska Źródłem Tradycji

Projekt obejmuje zadania badawczo-dokumentacyjne w zakresie ochrony, zachowania i udostępniania dziedzictwa kultury tradycyjnej Małopolski.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 910 969,98 zł
Projekt sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020