Małopolska Źródłem Tradycji

Projekt obejmuje zadania badawczo-dokumentacyjne w zakresie ochrony, zachowania i udostępniania dziedzictwa kultury tradycyjnej Małopolski.
Projekt sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020