Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Wykaz realizowanych przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej od 2007 roku.

Udostępnianie zasobów dziedzictwa – utworzenie instytutu dziedzictwa niematerialnego Ludów Karpackich

Całkowita wartość projektu: 32 362 815,57 PLN
Dofinasowanie ze środków UE: 25 000 000 PLN
Środki własne ogółem: 7 362 815,57 PLN

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Celem ogólnym projektu jest stworzenie trwałego i nowoczesnego INSTYTUTU DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO LUDÓW KARPACKICH. Przedmiotem projektu jest modernizacja oraz rozbudowa obiektu Domu Podhalańskiego w Ludźmierzu wraz z wyposażeniem. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 2603,50 m2. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa obiektu pozwoli na jego pełne wykorzystanie pod działalność edukacyjno-kulturalną. W efekcie projektu powstanie obiekt, gdzie prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia kulturalne oraz organizowane będą wydarzenia promujące kulturę Małopolski Południowej. 

Modernizacja siedziby Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz wyposażenie w nowe technologie wzmacniające ofertę kulturalną

Całkowita wartość projektu: 4 452 123,61 PLN
Dofinasowanie ze środków UE: 1 807 272,50 PLN
Środki własne ogółem: 2 644 851,11 PLN

Dwie nowe strony internetowe, modernizacja głównej sali im. Lucjana Lipińskiego, systemu nagłośnienia i multimediów oraz oświetlenia scenicznego, aranżacja recepcji Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – to główne założenie przedsięwzięcia, które było realizowane w latach 2016-2018.

Małopolska Źródłem Tradycji

Całkowita wartość projektu: 2 547 960,02 PLN
Dofinasowanie ze środków UE: 1 910 969,95 PLN
Środki własne ogółem: 636 990,07 PLN

Projekt realizowany w latach 2016-2019 obejmuje zadania badawczo-dokumentacyjne w zakresie ochrony, zachowania i udostępniania dziedzictwa kultury tradycyjnej Małopolski.

Małopolska Szkoła Tradycji

Całkowita wartość projektu: 2 257 953,60 PLN
Dofinasowanie ze środków UE: 1 693 465,18 PLN
Środki własne ogółem: 564 488,42 PLN

Działania podjęte w ramach projektu realizowanego w latach 2016-2020 pn. "Małopolska Szkoła Tradycji" obejmują swoim zasięgiem całą Małopolskę, a w sposób szczególny są ukierunkowane na północnozachodnie tereny województwa małopolskiego.

Udostępnianie zasobów dziedzictwa – utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w Zespole Parkowo-Dworskim w Dąbrowej - ETAP I

Całkowita wartość projektu: 7 879 563,07 PLN
Dofinasowanie ze środków UE: 4 345 638,15 PLN
Środki własne ogółem: 3 533 924,92 PLN

Celem realizowanego w latach 2015-2021 projektu jest: działalność naukowo – badawcza, kształcenie kadry instruktorskiej, edukacja (głównie dzieci i młodzieży), instruktaż i poradnictwo na rzecz zespołów folklorystycznych, grup obrzędowych, teatrów regionalnych i twórców regionalnych oraz animowanie amatorskiego ruchu folklorystycznego, a także promocję niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Województwo Małopolskie i Kraj Preszowski – 10 Lat współpracy dla wspólnego rozwoju

Całkowita wartość projektu: 204 854 PLN
Dofinasowanie ze środków UE: 156 484 PLN
Środki własne ogółem: 48 370 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2009.

Europejski Festiwal Pasteli – Małopolska. VI Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz

Całkowita wartość projektu: 722 306 PLN
Dofinasowanie ze środków UE: 30 295 PLN
Środki własne ogółem: 385 689 PLN

Projekt realizowany w latach 2012-2014 w ramach MRPO, Działanie 3.3B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

Sztuka współczesna narodów dawnej Monarchii Austro-Węgierskiej

Całkowita wartość projektu: 2 090 535 PLN
Dofinasowanie ze środków UE: 961 354 PLN
Środki własne ogółem: 1 129 181 PLN

Projekt realizowany w latach 2010-2012 w ramach MRPO, Działanie 3.3B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

Małopolskie Instytucje Kultury w Sieci Współpracy OPERA EUROPA

Całkowita wartość projektu: 1 011 254 PLN
Dofinasowanie ze środków UE: 854 668 PLN
Środki własne ogółem: 156 586 PLN

Projekt spowodował włączenie do europejskiej sieci OPERA EUROPA, oprócz MCK SOKÓŁ – które jest członkiem sieci OE od 2011 r. – jeszcze dwóch małopolskich instytucji kultury: Opery Krakowskiej oraz Capelli Cracoviensis). Był to zatem swoisty „pakt” małopolskiego środowiska kultury dla propagowania sztuki operowej w regionie, bezprecedensowy nie tylko w Małopolsce, ale w całym kraju.

MŁODA PUBLICZNOŚĆ W OPERZE – przystąpienie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ do organizacji EUROPA OPERA

Całkowita wartość projektu: 765 470 PLN
Dofinasowanie ze środków UE: 641 929 PLN
Środki własne ogółem: 123 541 PLN

Projekt zrealizowany w latach 2010-2012 w ramach MRPO, Działanie 8.2, Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.

Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sączu

Całkowita wartość projektu: 15 217 219 PLN
Dofinasowanie ze środków UE: 9 270 812 PLN
Środki własne ogółem: 5 946 407 PLN

Projekt zrealizowany w latach 2008-2010 w ramach MRPO, Działanie 3.3A Rozwój infrastruktury kulturalnej.

Karpacka Mapa Przygody – wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko-preszowskiego pogranicza

Całkowita wartość projektu: 1 784 450 PLN
Dofinasowanie ze środków UE: 1 517 168 PLN
Środki własne ogółem: 267 282 PLN

Projekt realizowany od roku 2009 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Małopolska – Karpaty OFFer. Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuk

Całkowita wartość projektu: 1 301 526 PLN
Dofinasowanie ze środków UE: 643 081 PLN
Środki własne ogółem: 658 445 PLN

Projekt zrealizowany w latach 2008-2010 w ramach MRPO, Działanie 3.3B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (organizacja II edycji).

XV Międzynarodowy Festiwal i XIII Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari SZTUKA WOKALNA EUROPY ŚRODKOWEJ

Całkowita wartość projektu: 1 691 342
Dofinasowanie ze środków UE: 683 641
Środki własne ogółem: 1 007 701

Projekt zrealizowany w latach 2008-2010 w ramach MRPO, Działanie 3.3B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.