Małopolska Szkoła Tradycji

Działania podjęte w ramach projektu realizowanego w latach 2017 – 2020 pn. "Małopolska Szkoła Tradycji" obejmą swoim zasięgiem całą Małopolskę, a w sposób szczególny będą ukierunkowane na północnozachodnie tereny województwa małopolskiego.
W regionach Krakowiaków Wschodnich i Zachodnich, powstały MATECZNIKI TRADYCJI miejsca, w których prowadzone są warsztaty muzykowania ludowego, tańca ludowego, tradycyjnych zawodów, rzemiosła i rękodzieła artystycznego. Każdy warsztat czerpie z tradycji danego regionu, a uczestnicy zajęć poznają dziedzictwo kulturowe swojej małej ojczyzny.

Od września 2018 r. w 38 MATECZNIKACH TRADYCJI działalność kontynuuje:
  • 17 Warsztatów Muzykowania Ludowego
  • 10 Warsztatów Tańca Ludowego
  • 11 Warsztatów Tradycyjnych Zawodów, Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego
Projekt sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020