Ze Skarbca Tradycji – Małopolska

W ramach projektu zostały wydane liczne publikacje dotyczące m. in. tradycyjnych strojów chłopskich, tradycyjnej kultury ludowej trzech podstawowych regionów etnograficznych Małopolski, Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR.
Album strojów regionalnych

W ramach działania został wydany 10-tomowy album, który ukazuje urodę, bogactwo i różnorodność tradycyjnych strojów chłopskich, noszonych niegdyś we wsiach od Krakowa po Zakopane, od Zawoi po Gorlice.

Album posiada znamiona encyklopedii ubiorów dawnej wsi małopolskiej w odniesieniu do różnych grup wiekowych, stanów oraz sytuacji życia wiejskiego (codziennego oraz świątecznego). Materiały źródłowe pochodzą ze zbiorów archiwalnych m.in. Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, z izb regionalnych w terenie, zbiorów prywatnych oraz kwerend i archiwum MCK SOKÓŁ. Prezentacje albumowe wieńczą fotografie egzemplarzy współczesnych strojów będących w posiadaniu zespołów regionalnych bądź w dyspozycji ośrodków kultury. Nad albumem pracował zespół redakcyjny składający się z wybitnych specjalistów z zakresu etnografii, historii oraz regionaliści.

Album posiada ogromną wartość edukacyjną i dokumentacyjną ze względu na przekrojowość i dogłębność prezentowanych treści. Jego celem jest dokumentacja i promocja różnorodności regionalnej kilkunastu grup etnograficznych województwa, z których każda jest niepowtarzalna i wyjątkowa.

W świetle natłoków współczesnych trendów poddających strój nieustannym przemianom wskazanie dobrego kierunku i wzorca ma pierwszorzędne znaczenie dla zachowania tradycji, a co za tym idzie, ubioru dawnej wsi małopolskiej. Album będzie ogniwem łączącym tradycję i teraźniejszość oraz będzie materiałem edukacyjnym dla współczesnych nosicieli strojów ludowych.

Tradycja udokumentowana jako źródło

Projekt tworzą trzy dwupłytowe albumy audiowizualne stanowiące, wraz z broszurą zawierającą charakterystykę etnograficzną regionu, kompendium wiedzy o tradycyjnej kulturze ludowej każdego z trzech podstawowych regionów etnograficznych Małopolski: Górali Podhalańskich, Krakowiaków oraz Lachów. Albumy zawierają filmy (ok. 60 min.) ilustrujące wszystkie elementy tradycyjnej kultury ludowej oraz książeczkę z opisem etnograficznym danego regionu. Na płytach znajdują się także archiwalne oraz współczesne nagrania. Jest to przedsięwzięcie dokumentacyjne i edukacyjne skierowane do uczniów oraz lokalnych liderów ruchu regionalnego: nauczycieli, instruktorów, animatorów kultury chcących pogłębić wiedzę na temat różnorodnych aspektów tradycyjnej kultury ludowej. Wydawnictwo przekazane zostanie do wszystkich placówek oświatowych i instytucji kultury w Małopolsce.

Dziedzictwo kulturowe, jako spuścizna dorobku kulturowego minionych pokoleń, to istotny element wiedzy, w którą powinien być wyposażony świadomy swej tożsamości mieszkaniec Małopolski. Ma to niezwykłe znaczenie w postępującym procesie unifikacji i przyczynia się do utwierdzenia własnej tożsamości lokalnej. Nakład łączny albumu z filmem: 16 500 szt. (po 5 500 szt. dla każdego regionu etnograficznego).

25. lat ŚDG – wydawnictwo albumowe

DOOKOŁA ŚWIATA Z DZIEĆMI GÓR, wydawnictwo autorstwa Marzanny Raińskiej, jest zwieńczeniem 25-letniego dorobku Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR, organizowanego w Nowym Sączu od 1992 roku. W albumie wykorzystano bogaty zbiór fotografii z archiwum MCK SOKÓŁ, dokumentujący wszystkie wydarzenia związane z festiwalem.

Reprinty wydawnictw związanych z regionalizmem

Wznowienie 3 wydawnictw z zakresu kultury ludowej ze względu na ogromne zapotrzebowanie wśród instruktorów i animatorów amatorskiego ruchu regionalnego na literaturę zajmującą się regionalnym dziedzictwem kulturowym:
  1. PIEŚNI LUDOWE SĄDECCZYZNY – zbiór 98 melodii zebranych przez Jana Szablę w opracowaniu Aleksandry Szurmiak-Boguckiej (I wydanie - 2000)
  2. PIEŚNI LUDOWE – zbiór pieśni ludowych pochodzących z archiwum MCK SOKÓŁ (wywiady terenowe, akcja zbierania folkloru muzycznego, prace studentów Studium Folklorystycznego) dotyczące regionów Lachów Sądeckich, Lachów Limanowskich, Lachów Szczyrzyckich, Pogórzan, Pogórzan Sądeckich, Górali Sądeckich, Górali Nadpopradzkich, Górali Zagórzańskich (I wydanie – 2002)
  3. ZIEMIA BIECKA. Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim - Praca zbiorowa pod redakcją Seweryna Udzieli, napisana w latach 1889 -1895, wydana po raz pierwszy z rękopisu 1994 r.

Pieśni Pogórza

PIEŚNI POGÓRZA to zbiór ponad 40 pieśni zarejestrowanych podczas wywiadu terenowego ze śpiewaczką ludową Emilią Czeluśniak z Wójtowej (ur. 1933, zm. 2015), wielokrotną uczestniczką oraz laureatką konkursu DRUZBACKA w Podegrodziu oraz SABAŁOWE BAJANIA w Bukowinie Tatrzańskiej. Wydawnictwo zawierać będzie płytę CD z wybranymi nagraniami archiwalnymi śpiewaczki.