Karpacka Etnoteka

KARPACKA ETNOTEKA to wydawnictwo ukazujące dorobek muzyczny zespołów folklorystycznych z terenu Małopolski w formie albumu z płytą CD zaopatrzonego w broszurę informacyjną na temat historii i osiągnięć danego zespołu.

Albumy będą dokumentacją najbardziej wartościowych elementów ludowej kultury muzycznej regionów etnograficznych województwa. W roku 2021 zaplanowano wydanie dwóch płyt z serii KARPACKA ETNOTEKA z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca SWOJACY z Wierzchosławic oraz Zespołu Regionalnego PODHALANIE z Ludźmierza.

Zespół Pieśni i Tańca SWOJACY

Okładka płyty „Karpacka Etnoteka - Zespół Pieśni i Tańca SWOJACY”
Nagrania dokonano w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

nagranie, miks, edycja i mastering: Karol Bednarek, Bartłomiej Wawrzyniak, Maksymilian Zięba
tekst: Janusz Solak
zdjęcia: Paweł Topolski, archiwum ZPiT SWOJACY
projekt graficzny: Joanna Raczek-Baran
druk i tłoczenie: Mediapixel

Zespół PODHALANIE z Ludźmierza

Nagrania dokonano w Domu Podhalańskim im. Kazimierza Przerwy Tetmajera i Władysława Orkana w Ludźmierzu.

nagranie, miks, edycja i mastering: Karol Bednarek, Bartłomiej Wawrzyniak, Maksymilian Zięba
tekst: Stanisław Łukaszczyk
zdjęcia: Jan Ciepliński, Marcin Jaźwiec, Krzysztof Haładyna
grafika okładki: Janusz Tycner
projekt graficzny: Joanna Raczek-Baran
druk i tłoczenie: Mediapixel