Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Zakończył się kolejny etap budowy Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

18 listopada 2022 - 23 zdjęcia
Jesienią 2022 roku w powstającym w Ludźmierzu Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich zakończone zostały prace demontażowe i rozbiórkowe dawnego Domu Podhalańskiego.
Ukończono również prace fundamentowe wszystkich dobudowywanych elementów budynku. Wewnątrz istniejącego obiektu wykonano nowe betonowe podłoża, nowy strop nad parterem, który będzie jednocześnie „podłogą” w głównej sali widowiskowej. Ukończony został również szyb windy do poziomu II piętra oraz schody w nowej głównej klatce schodowej do poziomu posadzki II piętra. Postawiono także ściany konstrukcyjne dobudowywanej części za budynkiem kondygnacji parteru, w której mieścić się będą garderoby i zaplecze magazynowe pod sceną. Wykonano także dużą część instalacji kanalizacji burzowej oraz wszystkie poziomy kanalizacyjne w kondygnacji parteru, a obecnie montowane są piony kanalizacyjne w kondygnacji parteru.

W całym obiekcie wciąż trwają prace przy instalacjach elektrycznych wewnętrznych, instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz instalacji hydrantowej wewnętrznej. Natomiast na ukończeniu są dwa żelbetowe zewnętrzne zbiorniki przeciw przeciwpożarowe i zewnętrzny żelbetowy zbiornik retencyjny na wody opadowe. Rozpoczęte zostały również prace związane z konserwacją, impregnacją ogniową i wzmacnianiem istniejącej więźby dachu. 

Przypominamy, że Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich służył będzie mieszkańcom Podhala, a także mieszkańcom Polski i całego Łuku Karpat szukającym swoich korzeni i zainteresowanych dziedzictwem. Wśród grupy docelowej znajdą się: naukowcy i etnografowie, działacze regionaliści, samorządy lokalne, ośrodki naukowe Polski i Europy, mieszkańcy, a także turyści polscy i zagraniczni zainteresowani dziedzictwem kulturowym Małopolski.

Zakończenie realizacji projektu w zakresie rozbudowy i modernizacji budynku planuje się na II połowę 2023 roku.

Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki zaangażowaniu środków unijnych w wysokości 25 mln zł.
 
logo        logo