Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Prace budowlane w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu w pierwszym kwartale 2023 roku

3 kwietnia 2023 - 29 zdjęć
Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich to nowa inwestycja Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, której celem jest dokumentacja, badanie i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludów karpackich. Prace budowlane w Ludźmierzu rozpoczęły się w połowie 2022 roku, a jego realizacja postępuje zgodnie z planem.
W pierwszym kwartale 2023 roku wykonano izolację przeciwwilgociową i termiczną podposadzkową na parterze oraz pierwszym piętrze, wykonano wylewki na parterze i I piętrze, wykonano przemurowania, przebicia, nadproża w istniejących ścianach murowanych na obydwu piętrach i na poddaszu. Przemurowano i wykonano nowe kominy wentylacyjne. Trwają prace związane ze ściankami działowymi, obudową ścian płytami gips-karton na wszystkich kondygnacjach.

Roboty związane z dachem są w zaawansowanym etapie – zakończono montaż konstrukcji dachowej z izolacyjnymi warstwami dachowymi, zamontowano okucia blacharskie pasów podrynnowych, zamontowano rynny, rozpoczęto krycie dachu blachą płaską na tzw. „rąbek stojący”. W zakresie prac wokół budynku wykonano niwelację terenu, rozebrano i zutylizowano stare ogrodzenie.

Na obiekcie zamontowano stolarkę okienną drewnianą w pełnym zakresie. Rozpoczęto także prace elewacyjne tj. ocieplenie elewacji i okładanie kamieniem ścian parteru.

Prace związane z instalacjami elektrycznymi obejmowały wykonanie instalacji na wszystkich kondygnacjach, montaż głównych rozdzielni energetycznych, instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji włamaniowej i monitoringu wizyjnego. W zakresie instalacji wodnej i hydrantowej zamontowano zbiornik wewnętrzny przeciwpożarowy, wykonano główny węzeł wody z opomiarowaniem oraz rozpoczęto montaż skrzyń hydrantowych wewnętrznych.

Zakończono wewnętrzną instalację c.o. z montażem rozdzielaczy c.o. oraz c.w.u. w pomieszczeniach kotłowni, a także zamontowano kominy spalinowe dla obu kotłowni. Zakończone zostały prace związane z instalacją kanalizacji wewnętrznej.

Podsumowując, prace budowlane są w trakcie realizacji, a każdy z etapów jest wykonywany z należytą starannością i dokładnością. Zakończenie prac pozwoli na wykorzystanie Domu Podhalańskiego w Ludźmierzu na potrzeby Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA – UTWORZENIE INSTYTUTU DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO LUDÓW KARPACKICH dofinansowanego ze środków unijnych.

logologo