Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Postępują prace budowlane w Ludźmierzu

10 stycznia 2023 - 21 zdjęć
W połowie minionego roku w Ludźmierzu rozpoczęła się budowa nowego oddziału Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, czyli Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. Od tego czasu w dawnym Domu Podhalańskim trwają prace budowlane realizowane przez firmę BUDMEX.
W ostatnich miesiącach 2022 roku udało się zakończyć prace związane z budową zewnętrznych zbiorników podziemnych przeciwpożarowych i retencyjnych na wody opadowe. Zakończono także prace konstrukcyjne parteru, I i II piętra w obrębie budynku istniejącego oraz prace konstrukcyjne parteru związane z dobudowanymi częściami budynku. Wykonano również zewnętrzną instalację kablową związaną z oświetleniem terenu oraz większość prac zewnętrznej i wewnętrznej kanalizacji deszczowej.

Konstrukcja dachowa na budynku głównym została wzmocniona, uzupełniona oraz wymieniona w miejscach, gdzie tego wymagał jej stan techniczny, a całość została poddana impregnacji. Obecnie przemurowywane są kominy na budynku istniejącym. Ułożona została także pierwsza warstwa membrany dachowej, wykonane zostało łacenie dachu, trwają prace przy jego deskowaniu.

Udało się również rozpocząć prace związane z instalacjami wentylacyjnymi oraz wewnętrzne prace wykończeniowe w kondygnacji parteru i I piętra.

Obecnie trwają też prace konstrukcyjne I i II piętra dobudowywanych części budynku oraz prace przy wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej i centralnego ogrzewania. Ponadto wykonywane są również wewnętrzne instalacje elektryczne.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA – UTWORZENIE INSTYTUTU DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO LUDÓW KARPACKICH dofinansowanego ze środków unijnych.

logo        logo