Wrzątek

Sztuka
Cykl spotkań i dyskusji o sztuce poświęcony problemom artystycznym, filozoficznym i moralnym poruszanym przez twórców prezentowanych wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu. W dyskusjach biorą udział wybitne osobistości ze świata nauki, sztuki i kultury, a także członkowie Rady Programowej Galerii.
Cykl został zainagurowany w marcu 2021 roku.

WRZĄTEK 2024

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

abstrakcja promująca wydarzenie
Sztuka Spotkanie / dyskusja

Wrzątek: Język i komunikacja

23 maja 2024, godz. 18:00 - 20:00

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu

cykl: Wrzątek
Edukacja Sztuka Spotkanie / dyskusja

Wrzątek: Prawda

21 marca 2024, godz. 18:00

Galeria BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu

cykl: Wrzątek