VII Studium Kapelmistrzowskie

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przystępuje do realizacji 7. edycji Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Dwuletnie Studium prowadzone będzie systemem zaocznym - w okresie 2022-2024.

PROGRAM NAUCZANIA (532 godziny):

1. Dyrygowanie
2. Musztra paradna orkiestr dętych
3. Metodyka pracy z orkiestrą
4. Praca z partyturą
5. Podstawy instrumentacji
6. Kształcenie słuchu
7. Orkiestra
8. Zasady muzyki
9. Formy muzyczne
10. Harmonia z ćwiczeniami
11. Historia muzyki z literaturą muzyczną i instrumentoznawstwo
12. Edytorstwo muzyczne
13. Kontrapunkt
14. Instrument dęty
15. Fortepian
16. Instrumenty perkusyjne
17. Psychologia
18. Pedagogika
19. Zarządzanie kulturą
20. Wykłady uzupełniające

Do pobrania

KOORDYNATOR STUDIUM
Arleta Dąbrowska
mail: studiumkapelmistrzowskie@mcksokol.pl 
tel.: 18 448 26 49