Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

7. Studium Kapelmistrzowskie – pierwsze sesje

13 lutego 2023 - 23 zdjęcia
Za nami cztery spotkania realizowane w ramach 7. Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.
Obecnie słuchaczami studium są 22 osoby pochodzące z 6 województw: dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, wielkopolskie.

Studenci podczas zrealizowanych od listopada do lutego spotkań zgłębiali wiedzę z zakresu dyrygowania, pracy z partyturą, edytorstwa muzycznego, podstaw instrumentacji, harmonii, metodyki pracy z orkiestrą, musztry paradnej, orkiestry, instrumentów perkusyjnych, kształcenia słuchu, zasad muzycznych, historii muzyki z literaturą muzyczną i instrumentoznawstwa, psychologii oraz realizowali zajęcia indywidualne z fortepianu, a także instrumentów dętych drewnianych i blaszanych.

Więcej o Studium TUTAJ