Rusza 7. Ogólnopolskie Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych

Jesienią 2022 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ rozpoczną się zajęcia w ramach 7. edycji Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Trwa nabór uzupełniający.
Już w dniach 18-20 listopada br. planowany jest pierwszy zjazd podczas, którego kandydaci przystąpią do egzaminu wstępnego obejmującego sprawdzenie:
  • umiejętności gry na wybranym instrumencie dętym (gama + utwór lub etiuda),
  • umiejętności czytania nut i wiadomości o muzyce,
  • motywacji do wykonywania zawodu kapelmistrza orkiestry dętej,
  • predyspozycji psychofizycznych do pracy z grupą i rozwiązywania problemów wynikających z tej  pracy,
  • orientacji kandydata w dziedzinie kultury.

Osoby chcące podjąć naukę w Studium wciąż mogą zgłosić swoją kandydaturę i przystąpić do egzaminu wstępnego w tym terminie.

Więcej o Studium TUTAJ.