Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Egzaminy wstępne do 7. Studium dla Kapelmistrzów

21 listopada 2022 - 43 zdjęcia
18 listopada 2022 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyły się egzaminy wstępne do 7. edycji Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.
Komisja egzaminacyjna w składzie: dr hab. Stanisław Strączek – przewodniczący komisji, dr Waldemar Groń, kpt. Stefan Żuk oraz sekretarz komisji Arleta Dąbrowska podczas egzaminu wstępnego sprawdzała:
 • umiejętność gry na wybranym instrumencie dętym,
 • umiejętność czytania nut i wiadomości o muzyce,
 • motywację do wykonywania zawodu kapelmistrza orkiestry dętej,
 • predyspozycje psychofizycznych do pracy z grupą i rozwiązywania problemów wynikających z tej pracy,
 • orientację kandydata w dziedzinie kultury.

W wyniku pozytywnie zdanych egzaminów na studium przyjętych zostało 19 słuchaczy pochodzących z 6 województw (dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i wielkopolskiego). 

Nasi słuchacze:
 1. Krzysztof Augustyniak
 2. Rafał Bil
 3. Damian Brania
 4. Sławomir Drzyzga
 5. Mirosław Felich
 6. Krzysztof Gumola
 7. Joanna Jurczyńska
 8. Karol Kiełbasa
 9. Lidia Łącka
 10. Ilona Mach
 11. Paweł Michalski
 12. Przemysław Mirek
 13. Sławomir Niemiec
 14. Jan Niżnik
 15. Damian Rzemień
 16. Piotr Rzemień
 17. Piotr Stefańczyk
 18. Adam Szostak-Kędzierski
 19. Artur Tokarczyk