Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

INAUGURACJA VII STUDIUM DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH

20 grudnia 2022 - 30 zdjęć
16 grudnia 2022 r. w siedzibie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ odbyła się uroczysta inauguracja 7. edycji Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.
19 słuchaczy pochodzących z 6 województw, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne odebrali z rąk Dyrektora MCK SOKÓŁ Andrzeja Zarycha indeksy, listy gratulacyjne oraz upominki.

Inaugurację uświetnił występ Brass Bandu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu.

W wydarzeniu uczestniczyli również wykładowcy VII edycji Studium: ppłk Leszek Mieczkowski oraz kpt. Stefan Żuk.