Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Scena Słowa i Piosenki | inauguracja

Muzyka Teatr Warsztat

22 lutego 2023, godz. 16:30

sala im. Romana Sichrawy, MCK SOKÓŁ

Wstęp: Wstęp bezpłatny
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza, że przystępuje do realizacji teatralno-muzycznych zajęć warsztatowych, które poprowadzą według autorskiego programu: Barbara i Aleksander Porzuckowie! Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, studentów, a także do osób dorosłych.
Celem projektu pn. „Scena Słowa i Piosenki” jest poprzez cykl zajęć dydaktyczno-artystycznych obejmujących czynne wykonywanie muzyki w zakresie śpiewu, działań scenicznych ze śpiewem, ruchu scenicznego, pracy scenicznej z mikrofonem, oswojeniem z techniką sceniczną i estradową – wychowanie i wykształcenie świadomego odbiorcy i odtwórcy piosenki artystycznej w zakresie percepcji i wykonania tekstu literackiego oraz muzyki, z elementami ruchu scenicznego.

Czas trwania zajęć: luty – czerwiec 2023
Liczba godzin: 2 godz./tygodniowo, w środy od godz. 16:30 do 18:30

Pierwsze spotkanie: 22 lutego 2023 (środa), godz. 16:30, sala im. R. Sichrawy MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3

Forma i rodzaj warsztatów: zajęcia prowadzone będą w grupie w formie twórczego warsztatu teatru muzycznego uwzględniającego rozmaite formy aktywności muzycznej i teatralnej, takie jak śpiew, recytacja, ruch przy muzyce, improwizacja, ruch sceniczny, umiejętność zachowania na scenie, percepcja muzyki i słowa. Warsztaty są realizowane w sposób dynamiczny, uwzględniający sugestie repertuarowe uczestników oraz propozycje tematyczne zajęć.

Program: pieśni i piosenki jedno-, dwu- głosowe, a cappella lub z akompaniamentem, o charakterze ludowym, regionalnym, popularnym, okolicznościowym, patriotycznym, estradowym, piosenki innych narodów i wszelakie inne sugerowane i podpowiedziane przez uczestników warsztatów. Inscenizacje teatralne piosenek, scenki charakterystyczne, etiudy sceniczne, improwizacja sytuacyjna.

Efekty pracy: publiczna prezentacja artystyczna utworów opracowywanych podczas zajęć w zakresie form scenicznych, teatralnych, wokalnych i tanecznych.

W wyniku przeprowadzonej pracy warsztatowej przewiduje się wykształcenie umiejętności pracy nad materiałem słowno-muzycznym, prawidłowego wykorzystania aparatu oddechowego, głosowego i artykulacyjnego, zachowania się w sytuacji próby, występu itp., rozbudzania pomysłowości i odwagi pokazywania się na scenie, poszukiwania odpowiedniej interpretacji utworu, pracy z mikrofonem.

Metody i sposoby pracy:
  • ćwiczenia dykcji, rozgrzewka aparatu mowy, ćwiczenia rozciągające wszystkie mięśnie odpowiedzialne za poprawną pracę aparatu mowy, ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia emisji głosu, ćwiczenia oddechowo-głosowe, seria ćwiczeń wyzwalająca poprawny oddech przeponowo-żebrowy pozwalająca uzmysłowić istnienie i funkcjonowanie przepony i całego układu oddechowego;
  • połączenie ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i wokalnych, ćwiczenia mające na celu poszerzenie skali głosu, wprawki wokalne ulepszające brzmienie głosu w niewygodnych rejestrach;
  • praca nad słowem: wyrazistość, frazowanie, akcentowanie, interpretacja;
  • poczucie estetyki scenicznej i wizerunek sceniczny;
  • higiena aparatu głosowego;
  • opanowanie stresu.

Prowadzący:

BARBARA i ALEKSANDER PORZUCEK - artyści i nauczyciele od wielu lat współpracują z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu. Ich domeną jest udział w animacjach artystycznych oraz pomoc w organizacji m.in. takich przedsięwzięć jak, Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK, Akademia Przedszkolaka FILMINEK, Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”, Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KinoJazda, a także wielu innych. Jako nauczyciele i wychowawcy przez wiele lat przekazują swoim wychowankom m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu scenicznego wykonawstwa piosenki poetyckiej i autorskiej. W procesie edukacji artystycznej stosują metodę pracy warsztatowej obejmującą kształcenie świadomości wokalnej, kultury słowa, interpretacji tekstu literackiego oraz percepcji muzyki artystycznej. Zajmują się także opracowaniem scenariuszy, reżyserią, kompozycją i opracowaniem muzycznym spektakli teatralnych i estradowych. Przez cztery dziesięciolecia Aleksander Porzucek skomponował muzykę do wielu spektakli poetycko-muzycznych i teatralnych. Napisał przeszło dwieście pieśni i piosenek. Ich reprezentatywny wybór – przygotowany specjalnie na 725. rocznicę lokacji Nowego Sącza – znajduje się na trzech płytach składających się na wydawnictwo muzyczne Piosenki Aleksandra Porzucka – Miastu na urodziny, album wydany w 2017 r.

Zajęcia realizowane są bezpłatnie w ramach działań edukacyjnych Sceny SOKÓŁ.

Zapisy na zajęcia realizowane są wyłącznie poprzez formularz online.
Uwaga! Ilość uczestników zajęć jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Po wpłynięciu zgłoszenia koordynator warsztatów potwierdzi zapisanie na zajęcia wysyłając wiadomość na podany w formularzu adres e-mail.

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

OPIEKUN

22 lutego 2023, godz. 14:00

Kino SOKÓŁ

Sztuka Wernisaż / finisaż

WYSTAWA PRAC UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Sączu - wernisaż

24 lutego 2023, godz. 17:00

Galeria Sztuki SOKÓŁ