Teatralne Spotkania Metodyczne

Edukacja Teatr
Warsztaty skierowane do nauczycieli prowadzących szkolne koła teatralne, instruktorów i animatorów kultury.
Celem zajęć jest przypomnienie i uświadomienie sobie, jakimi środkami ruchowymi możemy się posługiwać, aby wzbogacić, a zarazem uatrakcyjnić przedstawienia. Poprzez różnorodne ćwiczenia form i stylów ruchu scenicznego doskonalić będziemy wyczucie rytmu i tempa sceny, budować obrazy sceniczne oraz najprostsze układy choreograficzne.

Zajęcia warsztatowe służą również poznaniu techniki tworzenia postaci scenicznej z naciskiem na sceniczne współzależności i wzajemne oddziaływanie psychiczne i fizyczne. To praca m.in. nad wyrażaniem emocji, teatralizacją zachowań na scenie oraz współdziałaniem z partnerem w budowaniu relacji scenicznej.

Spotkania są prowadzone przez teatrologów, reżyserów oraz aktorów.