Słowem zapisane...

Literatura
Cykl spotkań warsztatowych dla osób dorosłych dotyczący interpretacji tekstu literackiego. Do uczestnictwa w spotkaniach zapraszane są w szczególności osoby przygotowujące recytatorów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Zajęcia realizowane są w formie kilku jednodniowych spotkań. Prowadzącymi są wybitni specjaliści w dziedzinie sztuki mówienia i interpretacji tekstu - wykładowcy PWST w Krakowie. Każda edycja poświęcona jest patronowi OKR lub patronowi literackiemu danego roku kalendarzowego. Tematyka zajęć obejmuje podstawy emisji oraz dykcji a także pracę nad tekstem literackim. Efektem końcowym warsztatów jest przygotowanie przez uczestników krótkiego programu artystycznego.
Do tej pory MCK SOKÓŁ zrealizowało 5 edycji warsztatów, które poświęcone były: 

Czesławowi Miłoszowi (2011)
Januszowi Korczakowi (2012)
Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi ps. Witkacy (2015)
Williamowi Szekspirowi (2016)
Zbigniewowi Herbertowi (2018)