Warsztaty dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych

Edukacja Muzyka
Cykl spotkań warsztatowych skierowany do kapelmistrzów orkiestr dętych lub osób aspirujących do takiej funkcji, obejmujący zajęcia indywidualne i w grupach prowadzone przez wybitnych dyrygentów orkiestr wojskowych.
Warsztaty mają na celu wyposażenie uczestników w odpowiednią wiedzę muzyczną i umiejętności niezbędne do właściwego prowadzenia orkiestry. Tematyka warsztatów obejmuje dwa bloki: dla początkujących i dla zaawansowanych.

Małopolskie Warsztaty dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych - edycja 2023

31. Małopolskie Warsztaty dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych odbędą się w siedzibie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w dniach 10-12 marca br.