Warsztaty dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych

Edukacja Muzyka
Cykl spotkań warsztatowych skierowany do kapelmistrzów orkiestr dętych lub osób aspirujących do takiej funkcji, obejmujący zajęcia indywidualne i w grupach prowadzone przez wybitnych dyrygentów orkiestr wojskowych.
Warsztaty mają na celu wyposażenie uczestników w odpowiednią wiedzę muzyczną i umiejętności niezbędne do właściwego prowadzenia orkiestry. Tematyka warsztatów obejmuje dwa bloki: dla początkujących i dla zaawansowanych.

Małopolskie Warsztaty dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych - edycja 2024

Rusza nabór 33. Małopolskich Warsztatach dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.