Warsztaty dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych

Edukacja Muzyka
Cykl spotkań warsztatowych skierowany do kapelmistrzów orkiestr dętych lub osób aspirujących do takiej funkcji, obejmujący zajęcia indywidualne i w grupach prowadzone przez wybitnych dyrygentów orkiestr wojskowych.
Warsztaty mają na celu wyposażenie uczestników w odpowiednią wiedzę muzyczną i umiejętności niezbędne do właściwego prowadzenia orkiestry. Tematyka warsztatów obejmuje dwa bloki: dla początkujących i dla zaawansowanych.

Edycja 2021

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Mężczyzna stoi przed orkiestrą dętą, w ręku trzyma batutę
Muzyka Warsztat

Metodyczne Warsztaty Kapelmistrzowskie

14 listopada - 5 grudnia 2021

Małopolska

Przemarsz orkiestry dętej
Edukacja Muzyka Warsztat

Metodyczne Warsztaty Kapelmistrzowskie | Zgłoszenia

22 września - 15 października 2021

Siedziba wybranych orkiestr