Labirynt Historii

Edukacja
Labirynt Historii to cykl wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym, poruszających ciekawe, niejednokrotne kontrowersyjne tematy związane z historią Polski i jej sąsiadów, wewnętrznych stosunków w naszym państwie, relacji międzyludzkich w tym społecznych i politycznych.
Program kierowany jest przede wszystkim do młodych ludzi, którzy za kilka lat będą tworzyć przyszłość naszego narodu oraz decydować o jego wartości. Może być on również ważny dla osób należących do innych grup wiekowych, które skutkiem bolesnej przeszłości wynikającej z wydarzeń historycznych, a także oddalenia od prawd poprzez fałszowanie historii pozostają ograniczeni w swych możliwościach otwarcia się na zmiany.
Przeszłość naszego narodu pełna jest konfliktów, dramatów i tragedii, a także zdarzeń chwalebnych, podniosłych, szczęśliwych. Umiejętność właściwej analizy i refleksji nad złożonymi zjawiskami historycznymi pomaga nie tylko pogłębiać wiedzę o własnej przeszłości, odnajdywać drogi do zrozumienia wydarzeń i procesów zachodzących we współczesnym świecie, ale także przyjmować postawy tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka, zachowując własną tożsamość i godność.

Przybliżanie historii w ramach programu Labirynt Historii zakłada konfrontację z dziedzicami stron historycznych konfliktów i kontrowersji, poprzez możliwość bezpośredniego spotkania. Przedstawiane obiektywnie tematy historyczne w celu zapewnienia głębokiego zrozumienia i przeżycia, prezentowane są za pomocą różnych środków, w tym m.in. spotkań z historykami uznanymi w świecie naukowym, organizacji sesji naukowych, wystaw oraz innych artystycznych form przekazu na wysokim poziomie, wzbogacających wiedzę historyczną i wrażliwość artystyczną, dzięki wykorzystaniu utworów muzycznych i literackich z danej epoki.

Labirynt Historii 2020

Tematem XV edycji programu edukacyjno-kulturalnego LABIRYNT HISTORII jest DWUDZIESTOLECIE KONTRASTÓW. POLSKA W LATACH 1919–1939.
Tę jubileuszową, 15. edycję wydarzenia poświęcamy niezwykle interesującemu w historii naszego państwa okresowi dwudziestolecia międzywojennego, które obejmuje odzyskanie niepodległości i budowę polskiej państwowości do momentu wybuchu drugiej wojny światowej. Potraktujemy temat szeroko i dogłębnie poprzez zaprezentowanie zarówno zagadnień natury politycznej, gospodarczej, jak i kulturalnej. Będziemy analizować pozytywny mit II Rzeczypospolitej, zestawiając go z bardziej mrocznymi aspektami walki politycznej, poziomu życia obywateli, standardów społecznych i kulturowych.

Oglądaj onlineBy wyświetlić pozostałe materiały wideo kliknij w ikonę playlisty (≡) widoczną w prawym górnym rogu obrazu.
Wszystkie wydarzenia tegorocznego programu realizowane będą w sieci na stronach organizatorów: www.labirynthistorii.pl, www.nomina.pl, www.mcksokol.pl, kanałach YouTube: Nomina Rrosae, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.

14.12.2020 /PONIEDZIAŁEK/
 • godz. 10.00, kanał YouTube | premiera
  oficjalna inauguracja XV edycji LABIRYNTU HISTORII on-line

 • godz. 10.15, kanał YouTube | premiera
  wykład:
  „ODDAĆ GŁOS UBOGIM” CO REPORTAŻYŚCI NAPISALI O ŻYCIU CODZIENNYM W MIĘDZYWOJNIU?
  prof. dr hab. Urszula Glensk, Uniwersytet Wrocławski – Wrocław
 • godz. 18.00, kanał YouTube | premiera
  SPOTKANIE Z MUZEUM – prezentacja obiektów ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu związanych z historią zamku nowosądeckiego pod koniec lat. 30. XX wieku

15.12.2020 /WTOREK/
 • godz. 10.15, kanał YouTube | premiera
  wykład: MIĘDZYWOJENNY NOWY SĄCZ – MIASTO KONTRASTÓW
  dr Łukasz Połomski, Fundacja Nomina Rosae – Nowy Sącz

 • godz. 17.00, kanał YouTube | premiera
  rozmowa z gościem w ramach cyklu „Qlturalna Rozmowa”
  15 lat LABIRYNTU HISTORII
  dr Maria Molenda, Fundacja Nomina Rosae – Nowy Sącz | rozmawia: Alicja Stolarczyk 
 • godz. 18.00, strona MCK SOKÓŁ
  seans filmowy ADA! TO NIE WYPADA
  reż. Konrad Tom, Polska 1936

16.12.2020 /ŚRODA/
 • godz. 10.15, kanał YouTube | premiera
  wykład: POMIĘDZY ZBRODNIĄ, NĘDZĄ I LUDZKIMI NAMIĘTNOŚCIAMI – BLASKI I CIENIE SŁUŻBY POLICYJNEJ W II RZECZYPOSPOLITEJ
  mgr Michał Chlipała, Katedra Historii Medycyny Collegium Medicum UJ – Kraków

 • godz. 18.00, kanał YouTube | premiera
  tutorial: ZAWSZE MODNY. MODA MĘSKA LAT 20. I 30. XX WIEKU
  występuje: Juliusz Zieliński (Łódź), realizacja: Julia Oleksy i Hanna Tarasiewicz (Szkoła Filmowa w Łodzi)

17.12.2020 /CZWARTEK/
 • godz. 10.15, kanał YouTube | premiera
  wykład: BUNT SPOŁECZNY W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ. FORMY I PRZYKŁADY
  dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński – Kraków

 • godz. 18.00, udostępnienie wystawy online na stronie www.labirynthistorii.pl
  ARBRESHA i WITKACY – współczesne fotografie inspirowane twórczością Witkacego.
  realizacja: Arbresha Goranci, Fundacja Nomina Rosae – Nowy Sącz

18.12.2020 /PIĄTEK/
 • godz. 10.15, kanał YouTube | premiera
  rozmowa z gościem 
  WILNO I LWÓW – KRESOWE BASTIONY II RZECZPOSPOLITEJ
  prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk – Warszawa | rozmawia: dr Łukasz Połomski

 • godz. 11.15, kanał YouTube | premiera
  wykład: KOBIETY W ŻYCIU POLITYCZNYM II RZECZYPOSPOLITEJ
  dr hab. Joanna Dufrat, Uniwersytet Wrocławski – Wrocław

 • godz. 18.00, kanał YouTube | premiera
  tutorial: REWOLUCJA W STYLU ART. DECO – UCZESANIA DAMSKIE OKRESU DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO.
  prowadzenie i realizacja: Olga Jonarska (Londyn, Wielka Brytania)
 
19.12.2020 /SOBOTA/
 • godz. 18.00, kanał YouTube i strona www.mcksokol.pl | premiera
  wydarzenie artystyczne: SZWACZKA
  etiuda filmowa Teatru Nomina Rosae

  reżyseria: Łukasz Fijał
  scenariusz: Maria Molenda i Łukasz Fijał
  muzyka: Paweł Pierzchała
  teksty piosenek: Maria Molenda
  występują: Sara Kociołek i Krzysztof Pomietło oraz Anna Bernady, Julia Kudlik, Marcin Mróz, Katarzyna Rasiewicz, Katarzyna Seratowicz, Józef Więcławek, Maja Zawada
  wokal: Urszula Makosz
  fortepian: Paweł Pierzchała
  akordeon: Oleg Dyyak
  zdjęcia i montaż: Dominik Tymczyszyn, Jakub Szydłowski
  dźwięk: Wojciech Fularz
  scenografia: Natalia Paczkowska
  kostiumy: Maria Molenda, Atelier Nomina Rosae, krawiectwo: Elżbieta Mężyk, Anna Bernady
  choreografia: Maja Zawada
  charakteryzacja: Anna Warot, Julia Nowak
  oświetlenie: Tomasz Dominik, Sylwester Rosiek
  fotosy: Arbresha Goranci
  koordynacja: Anna Bernady

www.labirynthistorii.pl

Organizatorzy

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Miasta Nowego Sącza.
Kopia filmu „Ada, to nie wypada!” (reżyseria: Konrad Tom, Polska 1936) udostępniona przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny w ramach promocji projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Elegancjo ubrana kobieta siedzi pomiędzy manekinami
Edukacja Sztuka Widowisko

Szwaczka

19 grudnia 2020, godz. 18:00

online

Lekko pochylony mężczyzna zbliża się do rozbawionej kobiety
Kino Seans filmowy

ADA, TO NIE WYPADA!

15 grudnia 2020, godz. 18:00

online