Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

38. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK | eliminacje powiatowe

Teatr Festiwal Przegląd

18 kwietnia - 18 maja 2023

Małopolska

Już po raz 38. MCK SOKÓŁ przystępuje do organizacji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK. Swoim zasięgiem wydarzenie obejmuje województwo małopolskie, a jego głównym założeniem jest prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych do 16 roku życia, działających w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury.
Od początku realizacji BAJDURKA organizatorom towarzyszy idea teatru jako najbardziej atrakcyjnej formy estetycznego wychowania dzieci i młodzieży. Teatru, który odkrywając urodę i tajemnicę słowa oraz siłę scenicznej iluzji uczy dzieci i młodzież wrażliwości, pracy w zespole, otwartości na drugiego człowieka, pomaga w odkrywaniu własnych talentów, w przełamywaniu barier, uwrażliwia na dobro i piękno, wychowuje i bawi. Jednym z najważniejszych założeń imprezy jest zatem popularyzacja tego estetycznego zachowania poprzez stworzenie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju nieprofesjonalnej twórczości dzieci i młodzieży. Organizując to wydarzenie mamy nadzieję na mobilizację, poderwanie, zachęcenie placówek szkolnych i kulturalnych z terenu całego województwa do jeszcze aktywniejszego uczestnictwa w kulturze.
I etap Festiwalu, czyli eliminacje powiatowe zostaną przeprowadzone od kwietnia do maja 2023 r. w 12 miejscowościach Małopolski.

TERMINY i ORGANIZATORZY ELIMINACJI POWIATOWYCH:

18 kwietnia – powiat limanowski
Organizator: Limanowski Dom Kultury w Limanowej, ul. Bronisława Czecha 4
www.ldk.limanowa.pl
Koordynacja: Joanna Dębska, tel. 18 337 16 03, joanna.debska@ldk.limanowa.pl
- zgłoszenia do 31 marca 

18 kwietnia – miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, Al. Wolności 23
www.mok.nowysacz.pl
Koordynacja: Barbra Klimczak, tel. 500 23 11 23, bklimczak@mok.nowysacz.pl
- zgłoszenia do 12 kwietnia

20 kwietnia – powiat wielicki
Organizator: Centrum Kultury w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26
www.kultura.niepolomice.pl
Eliminacje odbędą się w Domu Kultury w Zagórzu, Zagórze 170
Koordynacja: Małgorzata Gajda, tel. 12 281 11 17, kultura@kultura.niepolomice.pl oraz Krystyna Krupa-Samek, tel. 12 281 80 52 (godz. 15:00-20:00), dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl
- zgłoszenia do 15 marca

26 kwietnia – powiat olkuski
Organizator: Dom Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2
www.dk.wolbrom.pl
Koordynacja: Maria Grzywa, tel. 32 644 13 41, mgrzywa@dk.wolbrom.pl
- zgłoszenia do 13 kwietnia

27 kwietnia – powiat chrzanowski
w ramach IX Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych o Puchar Starosty Chrzanowskiego
Organizator: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 70, 72
www.pmdk-trzebinia.pl
Koordynacja: Teresa Majewska, tel. 32 612 10 52, sekretariat.pmdktrzebinia@gmail.com
- zgłoszenia do 1 kwietnia (organizatorzy proszą by w temacie wiadomości ze zgłoszeniem wpisać: „Zgłoszenie IX Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych”)

8 maja – powiat suski
Organizator: Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 27
www.ckifsucha.pl
Koordynacja: Bogna Jurewicz, tel. 33 874 13 03, 500 181 305, animator@centrum-kultury.com, zgloszenia@centrum-kultury.com
- zgłoszenia do 24 kwietnia

8 maja – powiaty nowotarski i tatrzański
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37
www.mck.nowytarg.pl
Koordynacja: Stanisław Krzak, tel. 509 035 243 (Wieża Wodna), stanislaw_krzak@mck.nowytarg.pl
- zgłoszenia do 28 kwietnia

9 maja – powiat gorlicki
Organizator: Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach, ul. Michalusa 4
www.gck.gorlice.pl
Eliminacje odbędą się w Ośrodku Kultury Gminy Gorlice filia w Dominikowicach
Koordynacja: Barbara Fugiel, tel. 18 353 56 95, gck@gck.gorlice.pl, swietlica.krasinskiego@gck.gorlice.pl
- zgłoszenia do 28 kwietnia

12 maja – powiat myślenicki
Organizator: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach, ul. J. Piłsudskiego 20
www.mokis.myslenice.pl
Koordynacja: Justyna Gawęda, tel. 12 272 15 11, mokis@myslenice.pl
- zgłoszenia do 24 kwietnia

15 maja – powiat oświęcimski i wadowicki
Organizator: Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a
www.domkultury.kety.pl
Koordynacja: Marta Koczur, tel. 33 844 86 77, marta.koczur@domkultury.kety.pl
- zgłoszenia do 28 kwietnia

15-16 maja – miasto Kraków, powiaty krakowski, miechowski, proszowicki
Organizator: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, ul. H. Wietora 13/15
www.sckm.krakow.pl
Koordynacja: Joanna Miczałowska, tel. 12 430 50 90, sckm.krakow@gmail.com
- zgłoszenia do 4 maja

17-18 maja – miasto Tarnów oraz powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski
w ramach 11. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA
w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym im. Jana Pawła II w Brzesku
Organizator: MCK SOKÓŁ – Biuro organizacyjne w Tarnowie, ul. Urszulańska 13
Współorganizator: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku | www.mok-brzesko.pl
Koordynacja: Ilona Stanaszek, tel. 14 626 07 61, i.stanaszek@mcksokol.pl
Więcej o Konfrontacjach: tutaj
Etap II – spotkanie finałowe

Zgłoszone do udziału w Festiwalu spektakle zostaną ocenione przez jury, które zakwalifikuje najciekawsze realizacje teatralne zaprezentowane na eliminacjach powiatowych do spotkania finałowego. Finał 38. BAJDURKA 2023 odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2023 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Ponadto w finale zaprezentują się laureaci 36. Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki, który odbędzie się 27 kwietnia br. w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie. Więcej o Przeglądzie: tutaj. Dla wszystkich finalistów, którzy zaprezentują się w Nowym Sączu przygotowane zostaną gwarantowane nagrody finansowe i rzeczowe, dyplomy, statuetki. Głównym założeniem finałowego spotkania jest przegląd teatrów dziecięcych i młodzieżowych, będący formą konfrontacji i wzajemnej edukacji teatralnej, kopalnią wzorów repertuarowych, warsztatowych i inscenizacyjnych.

PATRONAT HONOROWY

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat medialny

Kalendarium wydarzeń

Literatura Konkurs

68. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI - TARNOWSKIE ELIMINACJE REJONOWE

17 kwietnia 2023, godz. 10:00

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

Kino Seans filmowy

PRAWDZIWE ŻYCIE ANIOŁÓW

18 kwietnia 2023, godz. 12:15

Kino SOKÓŁ