VI Studium Kapelmistrzowskie

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu realizuje VI edycję Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Dwuletnie Studium jest prowadzone w systemie zaocznym - w okresie 2019-2021.
Program nauczania (526 godzin – zajęcia indywidualne i w grupach) obejmuje przedmioty:
 • Zasady muzyki
 • Formy muzyczne
 • Kształcenie słuchu
 • Historia muzyki (z literaturą muzyczną) i instrumentoznawstwo
 • Instrument dęty
 • Fortepian
 • Instrumenty perkusyjne w orkiestrze dętej
 • Harmonia (z ćwiczeniami)
 • Kontrapunkt
 • Podstawy instrumentacji (z ćwiczeniami)
 • Praca z partyturą
 • Dyrygowanie
 • Metodyka pracy z orkiestrą
 • Orkiestra
 • Musztra paradna orkiestr dętych
 • Psychologia (wybrane zagadnienia)
 • Pedagogika (wybrane zagadnienia)
 • Zarządzanie kulturą
Po zakończeniu realizacji programu słuchacze posiadający wszystkie zaliczenia i zdane egzaminy roczne, przystępują do egzaminu końcowego.
Ręce trzymające trąbkę

6. STUDIUM KAPELMISTRZOWSKIE - SESJA 15

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej czasowym zawieszeniem działalności instytucji kultury, wracają stacjonarne - praktyczne zajęcia Studium Kapelmistrzowskiego, które przeprowadzone zostaną w dniach 19-21 lutego br. w reżimie sanitarnym.
Wykładowcy Studium

Wykładowcy Studium

VI Studium dla Kapelmistrzów, fot. Kinga Ptak, pracownia audiowizualna MCK SOKÓŁ

Nasi słuchacze

Kobieta w maseczce dyryguje na podeście. Druga kobieta siedzi obok i gra na fortepianie.

6. STUDIUM KAPELMISTRZOWSKIE - SESJA 12

W związku z czasowym zamknięciem instytucji kultury mającym na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, kolejna sesja 6. Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych odbędzie się wyłącznie poprzez narzędzia wirtualne.

Sierpniowa 10. sesja Studium - przeniesiona na wrzesień

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 na terenie Miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, decyzją Rady Ministrów przywrócone zostały ograniczenia związane z działalnością i funkcjonowaniem placówek kulturalnych w obszarach szczególnego zagrożenia epidemiologicznego.

6. STUDIUM KAPELMISTRZOWSKIE - SESJA 9

W dniach 3-5 lipca br. w MCK SOKÓŁ realizowana będzie 9. sesja Studium Kapelmistrzowskiego - ostatnia przed sierpniowymi egzaminami, które zakończą pierwszy rok edukacji w ramach 6. edycji tego wyjątkowego w skali kraju kursu.

6. STUDIUM KAPELMISTRZOWSKIE - SESJA 8

W najbliższy weekend 12-14 czerwca, po okresie zawieszenia stacjonarnej działalności i zajęciach online, do Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ ponownie przyjadą Słuchacze 6. Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.

INAUGURACJA VI STUDIUM DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH

29 słuchaczy, którzy przybyli z dziesięciu województw (dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego), zainaugurowało zajęcia na Ogólnopolskim Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.
Egzamin na VI Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych, fot. Maksymilian Zięba MCK SOKÓŁ

RUSZYŁA VI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO STUDIUM DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH!

W dniu 18 października br. w wyniku pomyślnie przeprowadzonych egzaminów wstępnych, uruchomiona została w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu VI edycja Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.

Ruszyły zapisy na VI STUDIUM DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przystępuje do realizacji VI edycji Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Dwuletnie Studium prowadzone będzie systemem zaocznym - w okresie 2019-2021.