VI Studium Kapelmistrzowskie

Szósta edycja Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych realizowana była w systemie zaocznym w okresie 2019 – 2021.
Wykładowcami VI edycji Studium byli wybitni dyrygenci orkiestr wojskowych, wykładowcy wyższych uczelni oraz nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu.

Na podstawie egzaminu wstępnego przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną do VI edycji Studium przyjętych zostało 29 Słuchaczy, a podczas egzaminu dodatkowego przyjętych zostało jeszcze 2 Słuchaczy.  Ostatecznie Studium ukończyły 24 osoby pochodzące z 9 województw. Program nauczania obejmował zajęcia indywidualne i zbiorowe z 18 przedmiotów.

Program nauczania (526 godzin) obejmował przedmioty:
 • Zasady muzyki
 • Formy muzyczne
 • Kształcenie słuchu
 • Historia muzyki (z literaturą muzyczną) i instrumentoznawstwo
 • Instrument dęty
 • Fortepian
 • Instrumenty perkusyjne w orkiestrze dętej
 • Harmonia (z ćwiczeniami)
 • Kontrapunkt
 • Podstawy instrumentacji (z ćwiczeniami)
 • Praca z partyturą
 • Dyrygowanie
 • Metodyka pracy z orkiestrą
 • Orkiestra
 • Musztra paradna orkiestr dętych
 • Psychologia (wybrane zagadnienia)
 • Pedagogika (wybrane zagadnienia)
 • Zarządzanie kulturą
Zbliżenie na ręce dyrygenta

Wykładowcy Studium

VI Studium dla Kapelmistrzów, fot. Kinga Ptak, pracownia audiowizualna MCK SOKÓŁ

Absolwenci VI Studium

grupa ludzi na scenie

KONCERT GALOWY NA ZAKOŃCZENIE VI STUDIUM KAPELMISTRZOWSKIEGO

16 października br. w sali im. Lucjana Lipińskiego MCK SOKÓŁ miało miejsce wyjątkowe wydarzenie muzyczne z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, którą obok ppłk SG Leszka Mieczkowskiego dyrygowali absolwenci 6. edycji Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych 2019-2021.
grupa kapelmistrzów grających na bębnach

6. Studium Kapelmistrzowskie - egzaminy | relacja

VI Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych – egzamin praktyczny

EGZAMINY VI EDYCJI STUDIUM DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH

W dniach 20 – 25 sierpnia br. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbyła się 22 sesja VI edycji Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych, kończąca dwuletnie studium rozpoczęte w 2019 roku.
pięć osób siedzi przy biurkach w jasnej sali, za nimi widać okna

VI edycja Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów powoli dobiega końca...

W dniach 21-23 maja w ramach 18. sesji Studium w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w reżimie sanitarnym odbyły się stacjonarne zajęcia przygotowujące Studentów do egzaminów praktycznych oraz koncertu dyplomowego.
Ręce trzymające trąbkę

6. STUDIUM KAPELMISTRZOWSKIE - SESJA 15

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej czasowym zawieszeniem działalności instytucji kultury, wracają stacjonarne - praktyczne zajęcia Studium Kapelmistrzowskiego, które przeprowadzone zostaną w dniach 19-21 lutego br. w reżimie sanitarnym.
Kobieta w maseczce dyryguje na podeście. Druga kobieta siedzi obok i gra na fortepianie.

6. STUDIUM KAPELMISTRZOWSKIE - SESJA 12

W związku z czasowym zamknięciem instytucji kultury mającym na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, kolejna sesja 6. Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych odbędzie się wyłącznie poprzez narzędzia wirtualne.

Sierpniowa 10. sesja Studium - przeniesiona na wrzesień

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 na terenie Miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, decyzją Rady Ministrów przywrócone zostały ograniczenia związane z działalnością i funkcjonowaniem placówek kulturalnych w obszarach szczególnego zagrożenia epidemiologicznego.
Egzamin na VI Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych, fot. Maksymilian Zięba MCK SOKÓŁ

RUSZYŁA VI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO STUDIUM DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH!

W dniu 18 października br. w wyniku pomyślnie przeprowadzonych egzaminów wstępnych, uruchomiona została w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu VI edycja Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.

INAUGURACJA VI STUDIUM DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH

29 słuchaczy, którzy przybyli z dziesięciu województw (dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego), zainaugurowało zajęcia na Ogólnopolskim Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.

VI STUDIUM DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH - ZGŁOSZENIA

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przystępuje do realizacji VI edycji Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Dwuletnie Studium prowadzone będzie systemem zaocznym - w okresie 2019-2021.