VI Studium Kapelmistrzowskie

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu realizuje VI edycję Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Dwuletnie Studium jest prowadzone w systemie zaocznym - w okresie 2019-2021.
Program nauczania (526 godzin – zajęcia indywidualne i w grupach) obejmuje przedmioty:
 • Zasady muzyki
 • Formy muzyczne
 • Kształcenie słuchu
 • Historia muzyki (z literaturą muzyczną) i instrumentoznawstwo
 • Instrument dęty
 • Fortepian
 • Instrumenty perkusyjne w orkiestrze dętej
 • Harmonia (z ćwiczeniami)
 • Kontrapunkt
 • Podstawy instrumentacji (z ćwiczeniami)
 • Praca z partyturą
 • Dyrygowanie
 • Metodyka pracy z orkiestrą
 • Orkiestra
 • Musztra paradna orkiestr dętych
 • Psychologia (wybrane zagadnienia)
 • Pedagogika (wybrane zagadnienia)
 • Zarządzanie kulturą
Po zakończeniu realizacji programu słuchacze posiadający wszystkie zaliczenia i zdane egzaminy roczne, przystępują do egzaminu końcowego.

EGZAMINY VI EDYCJI STUDIUM DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH

W dniach 20 – 25 sierpnia br. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbyła się 22 sesja VI edycji Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych, kończąca dwuletnie studium rozpoczęte w 2019 roku.
pięć osób siedzi przy biurkach w jasnej sali, za nimi widać okna

VI edycja Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów powoli dobiega końca...

W dniach 21-23 maja w ramach 18. sesji Studium w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w reżimie sanitarnym odbyły się stacjonarne zajęcia przygotowujące Studentów do egzaminów praktycznych oraz koncertu dyplomowego.
Ręce trzymające trąbkę

6. STUDIUM KAPELMISTRZOWSKIE - SESJA 15

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej czasowym zawieszeniem działalności instytucji kultury, wracają stacjonarne - praktyczne zajęcia Studium Kapelmistrzowskiego, które przeprowadzone zostaną w dniach 19-21 lutego br. w reżimie sanitarnym.
Zbliżenie na ręce dyrygenta

Wykładowcy Studium

VI Studium dla Kapelmistrzów, fot. Kinga Ptak, pracownia audiowizualna MCK SOKÓŁ

Nasi słuchacze

Kobieta w maseczce dyryguje na podeście. Druga kobieta siedzi obok i gra na fortepianie.

6. STUDIUM KAPELMISTRZOWSKIE - SESJA 12

W związku z czasowym zamknięciem instytucji kultury mającym na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, kolejna sesja 6. Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych odbędzie się wyłącznie poprzez narzędzia wirtualne.

Sierpniowa 10. sesja Studium - przeniesiona na wrzesień

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 na terenie Miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, decyzją Rady Ministrów przywrócone zostały ograniczenia związane z działalnością i funkcjonowaniem placówek kulturalnych w obszarach szczególnego zagrożenia epidemiologicznego.
Egzamin na VI Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych, fot. Maksymilian Zięba MCK SOKÓŁ

RUSZYŁA VI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO STUDIUM DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH!

W dniu 18 października br. w wyniku pomyślnie przeprowadzonych egzaminów wstępnych, uruchomiona została w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu VI edycja Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.