Wykładowcy Studium

 1. Bogusława Gaweł – psychologia i pedagogika
 2. Jacek Gawrecki – instrumenty perkusyjne
 3. dr Waldemar Groń – dyrygowanie, praca z partyturą i instrumentacja, kształcenie słuchu
 4. Zbigniew Kurzeja – fortepian
 5. Marta Kula-Langer – zasady muzyki i formy muzyczne
 6. Anna Łakomy – fortepian i akompaniament
 7. Leszek Łopalewski – instrumenty dęte drewniane
 8. Maria Marcinowska – zarządzanie kulturą
 9. ppłk Leszek Mieczkowski – dyrygowanie, instrumentacja, harmonia i kontrapunkt
 10. Anna Barbara Mirek – akompaniament
 11. Wojciech Sałapa – akompaniament
 12. Paweł Siek - zasady muzyki i formy muzyczne
 13. ppłk dr hab. Stanisław Strączek – dyrygowanie i metodyka pracy z orkiestrą
 14. Klaudia Syjud – akompaniament
 15. Anna Taboła – historia muzyki z literaturą muzyczną i instrumentoznawstwo
 16. kpt. Stefan Żuk – musztra orkiestrowa, orkiestra Studium i instrumenty dęte blaszane