Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Egzaminy na VI Studium dla Kapelmistrzów i tamburmajorów orkiestr dętych

23 października 2019 - 17 zdjęć
W dniu 18 października br. w wyniku pomyślnie przeprowadzonych egzaminów wstępnych uruchomiona została w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu VI edycja Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.
Komisja egzaminacyjna w składzie: ppłk dr hab. Stanisław Strączek – przewodniczący komisji,
dr Waldemar Groń, ppłk Leszek Mieczkowski, kpt. Stefan Żuk oraz sekretarz komisji – Małgorzata Haza w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzała m.in.: umiejętność gry na wybranym instrumencie dętym, znajomość zasad muzyki, predyspozycję do pracy z grupą i motywację do wykonywania zawodu kapelmistrza.

Decyzją komisji na 1 rok Studium przyjętych zostało 29 słuchaczy pochodzących aż z 10 województw (dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego).

Przez następne dwa lata, w systemie zaocznym, studenci kształcić się będą m.in. z dyrygowania, musztry orkiestrowej, metodyki pracy z orkiestrą, kształcenia słuchu, zasad i historii muzyki, harmonii, podstaw instrumentacji, pracy z partyturą, psychologii, pedagogiki oraz gry na instrumentach dętych, perkusyjnych i fortepianie.

Nasi słuchacze:
 1. Piotr Barczyk
 2. Michał Beśka
 3. Tomasz Dąbrowski
 4. Sławomir Drzyzga
 5. Piotr Garczyk
 6. Tomasz Gil
 7. Daniel Grzyb
 8. Roksana Kołodziej
 9. Paweł Kowalik
 10. Jakub Koziarz
 11. Łukasz Krasoń
 12. Iwona Król
 13. Mateusz Kwiatkowski
 14. Maciej Malinowski
 15. Piotr Manowiecki
 16. Dominik Matras
 17. Justyna Misterka
 18. Aleksander Nogalski
 19. Piotr Pajor
 20. Klaudia Pietras
 21. Dawid Roj
 22. Paweł Rolka
 23. Agnieszka Rydzik
 24. Krzysztof Stodolny
 25. Rafał Świderski
 26. Tomasz Tabaszewski
 27. Krystian Truniarz
 28. Dominika Ulmańska
 29. Daniel Żelasko

Wykładowcy Studium:
 1. Bogusława Gaweł – psychologia i pedagogika
 2. Jacek Gawrecki – instrumenty perkusyjne
 3. dr Waldemar Groń – dyrygowanie, praca z partyturą i instrumentacja, kształcenie słuchu
 4. Zbigniew Kurzeja – fortepian
 5. Marta Kula-Langer – zasady muzyki i formy muzyczne
 6. Anna Łakomy – fortepian i akompaniament
 7. Leszek Łopalewski – instrumenty dęte drewniane
 8. Maria Marcinowska – zarządzanie kulturą
 9. ppłk Leszek Mieczkowski – dyrygowanie, instrumentacja, harmonia i kontrapunkt
 10. Wojciech Sałapa – akompaniament
 11. ppłk dr hab. Stanisław Strączek – dyrygowanie i metodyka pracy z orkiestrą
 12. Klaudia Syjud – akompaniament
 13. Anna Tabola – historia muzyki
 14. kpt. Stefan Żuk – musztra orkiestrowa, orkiestra Studium i instrumenty dęte blaszane

Studium posiada rekomendację Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.