Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

6. Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych | egzamin praktyczny

4 listopada 2021 - 5 filmów
W dniu 22 sierpnia 2021r. w hali sportowej PWSZ w Nowym Sączu 24 słuchaczy 6. edycji Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych przystąpiło do egzaminu praktycznego z musztry orkiestrowej i dyrygowania buławą.
Prezentujemy wybrane nagrania z egzaminu, przedstawiające Orkiestrę PRESTO, w której skład wchodzili słuchacze 6. edycji Studium, którzy w latach 2019-2021 przygotowywani byli do tego wydarzenia przez kpt. Stefana Żuka.