Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Muzyka Sztuka Koncert Wystawa

KOSMOGONIA

T_ICON_CALENDAR

13 sierpnia 2022, godz. 18:00
T_ICON_PIN
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza na wernisaż wystawy Czesława Dźwigaja KOSMOGONIA połączony z koncertem Józefa Skrzeka.

Kino Seans filmowy

SĄDECKA PREMIERA FILMU „UKOS ŚWIATŁA”

T_ICON_CALENDAR

28 sierpnia 2022, godz. 11:00
T_ICON_PIN
Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zapraszają w niedzielę 28 sierpnia o godz. 11:00 na sądecką premierę filmu „Ukos światła” w reżyserii Wojciecha Szumowskiego. Pokazowi towarzyszyć będzie spotkanie z reżyserem – Wojciechem Szumowskim oraz bohaterem filmu – Dariuszem Popielą.

Sztuka Wernisaż

„NADZIEJA – RZEŹBA” - WERNISAŻ

T_ICON_CALENDAR

12 sierpnia 2022, godz. 18:00
T_ICON_PIN
Galeria Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu, Gmina Miasto Nowy Targ oraz autor Michał Batkiewicz zapraszają w piątek 12 sierpnia o godzinie 18:00 na wernisaż wystawy pt.: „NADZIEJA – rzeźba”.

Teatr Warsztat

TEATR: MOJA PRZYSTAŃ - WAKACYJNE WARSZTATY TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY

T_ICON_CALENDAR

16 - 20 sierpnia 2022
T_ICON_PIN
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ wspólnie ze Stowarzyszeniem Kultura Od Nowa zapraszają młodzież w wieku od 16 do 19 roku życia do udziału w Wakacyjnych Warsztatach Teatralnych TEATR: MOJA PRZYSTAŃ.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ CОЛІДАРНІ З УКРАЇНОЮ

W tragicznym czasie wojny, której nikt z nas nie chciał, jesteśmy solidarni z Ukrainą. Solidarność w sytuacjach kryzysowych można i trzeba okazywać na różne sposoby. Najlepiej, aby każdy – czy to człowiek, czy instytucja – robił to, w czym jest dobry. Dlatego MCK SOKÓŁ zamierza się solidaryzować za pośrednictwem szeroko pojętej kultury.

У трагічний час війни, якого ніхто з нас не хотів, ми солідарні з Україною. Солідарність у кризових ситуаціях можна і потрібно проявляти різними способами. В ідеалі кожен – будь то особа чи установа – повинен робити те, у чому він хороший. Тому MCK SOKÓŁ має намір проявити солідарність через широко зрозумілу культуру.


Aktualności

SOKÓŁ TV