Ludźmierskie Spotkania ze Słowem

Literatura
LUDŹMIERSKIE SPOTKANIA ZE SŁOWEM to cykl spotkań mających na celu przypomnienie tekstów artystów i publicystów, którzy mieli znaczący wkład w rozwój kultury regionalnej.
Spotkania planowane są co miesiąc, a tematyka ich będzie bardzo różnorodna, od tekstów Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Władysława Orkana, patronów Domu Podhalańskiego, w którym znajduje się Instytut, aż po współczesnych poetów i myślicieli.   

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu razem ze Związkiem Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II Oddział w Ludźmierzu pragnie poprzez organizację cyklu LUDŹMIERSKICH SPOTKAŃ ZE SŁOWEM zachęcić zarówno dorosłych, jak i młodzież do obcowania z żywym słowem jako nośnikiem tradycji, piękna i mądrości.

Pomysłodawczynią i inicjatorką cyklu, a zarazem osobą prowadzącą jest prof. Anna Mlekodaj , która naukowo zajmuje się literaturą gwarową regionu Podtatrza w ujęciu kulturowym i językoznawczym. Jest autorką kilku znaczących antologii poezji i prozy podhalańskiej, góralskich czytanek, monografii poświęconej gwarowej poezji Podhala, a także licznych artykułów naukowych, w większości poświęconych kulturze i literaturze Podtatrza w rozmaitych aspektach jej funkcjonowania – od tradycyjnego folkloru po internetową manifestację góralskiej kultury.

Oprawę muzyczną zapewniać będzie kapela Podhalanie.

LUDŹMIERSKIE SPOTKANIA ZE SŁOWEM 2024

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

„Czytanie poezji Wandy Szado-Kudasikowej”

28 czerwca 2024, godz. 18:30

Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu