Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

WRZĄTEK: CZŁOWIEK

Sztuka Spotkanie / dyskusja

16 czerwca 2023, godz. 18:00 - 20:00

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Wstęp: bezpłatny
W piątek, 16 czerwca, o godzinie 18:00 zapraszamy do Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ na spotkanie i dyskusję w ramach cyklu WRZĄTEK.
Prowadzenie dyskusji:
  • dr hab. Dariusz Juruś, prof. UJ, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia) i Politechniki Krakowskiej (architektura). Zajmuje się filozofią polityki (głównie libertarianizmem) a także etyką i estetyką. Jest autorem ponad 60 publikacji, w tym monografii: „W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu” oraz „Filozoficzne koncepcje własności. Od Platona do Marksa”. Pracuje w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Rady Programowej Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu.


Zaproszeni goście:

  • prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Działalność naukowo-badawcza obejmuje zagadnienia inżynierii produkcji z ukierunkowaniem na: procesy obróbki precyzyjnej, automatyzację procesów wytwarzania, nadzorowanie stanu narzędzi i jakości technologicznej wyrobów, budowę maszyn i urządzeń technologicznych. W latach 1999–2005 pełnił funkcję prorektora, natomiast w latach 2005–2008 – rektora Politechniki Krakowskiej. Był przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Prezydium Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz wiceprzewodniczącym Akademii Inżynierskiej w Polsce. Członek licznych Rad Naukowych, visiting professor na uczelniach m.in. w Wiedniu, Pekinie, Kijowie. Autor lub współautor 11 opracowań monograficznych, ponad 250 publikacji, 13 patentów. Kierownik 14 prac wdrożeniowych i 5 projektów celowych. Opracował ponad 200 opinii na stopnie i tytuły naukowe, również dla uczelni zagranicznych.

  • prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uznany pedagog, autorytet w zakresie edukacji kulturalnej, organizator badań naukowych i uniwersyteckiego kształcenia. Kierowała Zakładem Edukacji Kulturalnej w Instytucie Nauk o Edukacji na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Przedmiotem zainteresowań i badań naukowych jest problematyka z dwóch obszarów: edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury – szczególnie roli jednostki w edukacji kulturalnej i w upowszechnianiu kultury, problemów kultury artystycznej i wychowania estetycznego; drugim obszarem poszukiwań jest problematyka związana z edukacją aksjologiczną i wychowaniem personalistycznym. Autorka licznych monografii, prac zbiorowych, rozpraw i artykułów publikowanych w liczących się czasopismach oraz recenzji, ekspertyz i opinii. Jej dorobek naukowy wnosi znaczący wkład w rozwój nauk pedagogicznych w Polsce.

  • prof. dr hab. Andrzej Szarek, absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1985 r. w pracowni prof. Jana Kucza. Pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Przewodniczący Rady Programowej Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu, członek Rady Programowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi. Autor licznych wystaw i happeningów. Laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność artystyczną.

Kalendarium wydarzeń

Organy kościelne
Muzyka Koncert

Trzysta lat muzyki organowej

15 czerwca 2023, godz. 19:00

Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu

Folklor Festiwal Przegląd

46. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych

17 - 18 czerwca 2023

Amfiteatr w Rabce-Zdroju