Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Retrospektywa FILMOTEKI MAŁOPOLSKIEJ, część 1

Kino Przegląd Seans filmowy

9 - 15 października 2021

Kino SOKÓŁ

Wstęp: 2 zł - zestaw filmów
Dodatkowe informacje:
Bilety dostępne w kasie MCK SOKÓŁ.
W dniach 9-15 października zapraszamy do Kina SOKÓŁ w Nowym Sączu na pierwszą część retrospektywnego przeglądu FILMOTEKI MAŁOPOLSKIEJ "Ludzie, miejsca, wydarzenia. Małopolska jakiej nie znacie".
Pragniemy przypomnieć dorobek blisko dziesięcioletniej inicjatywy, która wspiera zarówno profesjonalnych filmowców, jak i osoby oraz instytucje, które językiem X muzy chcą opowiadać o sprawach nieznanych, zapomnianych, a przede wszystkim istotnych dla nich samych. Poza przypomnieniem owoców dekady funkcjonowania FILMOTEKI  MAŁOPOLSKIEJ, chcielibyśmy podsumować ten czas i jako aktualny organizator tego programu, patrząc w przeszłość, kształtować przyszłe edycje tego programu tak, aby spełniały dwa, kluczowe dla nas cele. Pierwszym z nich jest przywracanie przestrzeni społecznej tematów zapomnianych i tych, o których wiedza opiera się jedynie na stereotypach i schematach. Drugim celem, który zyskuje dla nas priorytetowy charakter ze względu na wieloletnią, filmową tradycję naszej instytucji, jest wspieranie produkcji, które rozwijają warsztat sztuki filmowej. Świadomi tego, że sam temat nie uszlachetni dzieła, chcemy by filmy zrealizowane w ramach kolejnych edycji FILMOTEKI MAŁOPOLSKIEJ ukazywały tematy ważkie społecznie, z wykorzystaniem kunsztownej formy filmowej. Wierzymy, że filmy prezentowane w ramach retrospektywy „Ludzie, miejsca, wydarzenia. Małopolska jakiej nie znacie” są istotnym drogowskazem na drodze do realizacji wymienionych celów, a dla Państwa okażą się znaczącym doświadczeniem poznawczym i estetycznym.

Projekcje wybranych zestawów filmów odbędą się także w kinach w Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie w terminie październik - grudzień 2021.

Program FILMOTEKA MAŁOPOLSKA wpierający produkcje filmowe związane z Małopolską realizowany jest z budżetu Województwa Małopolskiego.

Spot promocyjny

PROGRAM

9 października (sobota), godz. 18:30
zestaw filmów: METAFIZYKA GÓR
po pokazie spotkanie z reżyserem - Wojciechem Jachymiakiem

Góry wzbudzają podziw, fascynują i przyciągają. Od samego początku wynalezienia kina były też wdzięcznym, chociaż wymagającym obiektem zainteresowania filmowców. W zestawie „Metafizyka gór” przedstawiamy produkcje, które ukazują piękno gór, ale przede wszystkim niezwykły ich wpływ na mieszkańców górskich terenów.

„Halny. Morfologia tematu” 2013, 25’
„Naród coś smutny” 2014, 28’
„Redyk Karpacki” 2013, 25’

10 października (niedziela), godz. 18:30
zestaw filmów: MAŁOPOLAN ART
po pokazie spotkanie z reżyserem - Krzysztofem Krzyżanowskim

W zestawie „Małopolan Art” widzimy artystów, dla których działalność twórcza jest również filozofią życia, a rozwijanie warsztatu – warunkiem koniecznym, by poczuć spełnienie twórcze. Poszukiwanie ciągle nowych metod warsztatowych, sięganie do tradycji, a także poszukiwanie inspiracji w każdej aktywności społecznej jest tym, co określa bohaterów prezentowanych filmów.

„Słowiński trójkąt muzyczny” 2017, 43’
„Żyję, aby grać” 2013, 35’

11 października (poniedziałek), godz. 18:30
zestaw filmów: STRAŻNICY TRADYCJI
po pokazie spotkanie z twórcami - Joanną Hołdą i Jackiem Kurzeją

Artyści ludowi, dokumentaliści amatorzy, strażnicy pamięci. W tym zestawie przedstawiamy historię ludzi, którzy swoimi działaniami twórczymi starają się ratować zanikające obyczaje, kulturę, tradycję. Niektórzy zapewniają ciągłość kulturową, przekazując wiedzę o warsztacie artystycznym kolejnym pokoleniom, a inni techniką próbują utrwalić zanikający styl życia.

„Kwiaty wyobraźni” 2015, 30’
„Światłoczuły” 2015, 30’

12 października (wtorek), godz. 18:30
zestaw filmów: ILUMINACJA
po pokazie spotkanie z reżyserem - Grzegorzem Skórczewskim

Zestaw filmów o artystach opowiedziany ich własnym dorobkiem twórczym. Z wykorzystaniem kunsztownych zdjęć i różnych technik animacyjnych, autorzy ukazują proces twórczy, którego częścią jest przemiana samego artysty. Dzieło uniezależnia się od twórcy, stając się zagadką dla samego autora.

„Viatoris. Między Wschodem a Zachodem” 2015, 48’
„Panorama” 2015, 30’

13 października (środa), godz. 18:30
zestaw filmów: INŻYNIERIADA

Zestaw nietuzinkowych filmów, w których działania konstruktorów, inżynierów i architektów wykonywane z szacunkiem do dziedzin, które reprezentują mają olbrzymie przełożenie na codzienność Małopolan. Fascynująca opowieść o technice i jej społecznym znaczeniu.

„Dosięgnąć nieba” 2015, 38’
„Widok” 2016, 31’
„Oczyścić niebo” 2017, 36’

15 października (piątek), godz. 18:30
zestaw filmów: GLORYFIKATORZY, ŻARLIWCY, ENTUZJAŚCI
po pokazie spotkanie z twórcami - Krzysztofem Ridanem i Piotrem Augustynkiem 

Zgodnie ze wskazówkami mistrza sztuki filmowej, Jerzego Ridana, w tym cyklu podążamy w towarzystwie kamery filmowej za konkretnym bohaterem. Przyjmując jego perspektywę, poddając się jego narracji, odkrywamy nieznane oblicza miejsc, które do tej pory wydawały się nam miejscami w pełni oswojonymi. A jednak...

„Ridan” 2017, 25’
„Jak ujarzmiłem smoka” 2017, 30’
„Pod spodem” 2019, 17’


PRELEKCJE: Filip Nowak /filmoznawca/

Folder

Program Filmoteka Małopolska wpierający produkcje filmowe związane z Małopolską realizowany jest z budżetu Województwa Małopolskiego.

Patronat Honorowy

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat medialny

Kalendarium wydarzeń

Mężczyzna na scenie teatralnej. Patrzy w reflektor
Teatr Warsztat

7. TEATRALNE SPOTKANIA METODYCZNE

9 października 2021, godz. 10:00 - 13:00

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku

rysunki instrumentów dętych
Muzyka Sztuka Konkurs

Konkurs fotograficzny „Echo Trombity”

9 października 2021

MCK SOKÓŁ